Kellonummentie – Klockmalmsvägen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Oittaan lähellä Glomsin kylän pohjoisilla takamailla on ollut torppa nimeltä Klockarbäck. Nimeen liittyvän tarinan mukaan torpassa olisi joskus asunut lukkari (klockare = 'lukkari', bäck = 'puro'). Nimi tuli tarkoittamaan myös tienoolle kasvanutta pientä omakotialuetta. Vaikka torpanpaikka on puron varressa, ei nimi Klockarbäck(en) liene ollut alun perin puronnimi, vaan se on annettu suoraan asumuksennimeksi. Sittemmin sitä on käytetty purostakin, jolla on myös nimi Brutubäck.

Tiennimen Kellonummentie – Klockmalmsvägen muodosti Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen nimistöryhmä 1978 asemakaavaa tehtäessä. Tuolloinen kaava-alue sisälsi mm. hautausmaan, jonne tie johtaa. Tiennimeen sisältyvä Kellonummi – Klockmalmen annettiin samalla alueenimeksi, jonka ajateltiin sopivan myös tulevan hautausmaan nimeksi. Alkuosa kello assosioituu Klockarbäckin nimeen, ja loppuosa nummi luontuu maastoon ja alueen käyttötarkoitukseen.

Viereiselle Klockarbäckin asuinalueelle oli jo aiemmin syntynyt suomenkielinen käännösnimi Lukkarinpuro. Hautausmaannimi haluttiin tietoisesti muodostaa riittävästi asuinalueennimestä poikkeavaksi. Espoon seurakunnat käyttävät hautausmaan nimeä muodossa Kellonummen hautausmaa – Klockarmalmens begravningsplats, jossa ruotsinkielinen nimi on silti Klockar-alkuinen.

Kellonummentien alkuosalla on aiemmin ollut nimi Ukko-Pekan tie – Ukko-Pekkas väg.

(Viikon nimi 9/2005. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)