Kaskenpolttajantie – Svedjebrännarvägen, Kaskipuunkaari – Svedjeträdssvängen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Kaskenpolttajantie – Svedjebrännarvägen

Latokaski oli pitkään Kauklahden seudun kylien takamaata, jossa viljeltiin kaskia. Latokasken kaupunkinimistökin on suurelta osin kaskiaiheista. Yksi asuinalueen pääkaduista on Kaskenpolttajantie – Svedjebrännarvägen.

Nykyisessä Latokaskessa olleita viljelyksiä on vanhastaan kutsuttu murteessa nimellä Lädusved. Sen yleiskielistetty vastine Ladusved on kaupunginosan ruotsinkielisenä nimenä. Nimi Lädusved tai Ladusved sisältää sanat lada ja sved, jotka merkitsevät latoa ja kaskea.

Jo 1700-luvun kyläkartassa on muun muassa niitynnimi Ladusvedsäng.

Kaskenpolttajantien sivukuja on Kaskenpolttajankuja – Svedjebrännargränden. Lähistön kaskiaiheisia kaavanimiä ovat myös esimerkiksi Ruiskaski ja Oksakarhinmäki. Kaikki nämä nimet suunniteltiin 1970. Ne vahvistettiin asemakaavassa ja otettiin käyttöön 1970-luvun puolessavälissä.

Myös Helsingissä, Paloheinässä, on katu nimeltä Kaskenpolttajantie – Svedjebrännarvägen. Sen nimi on Latokasken kadunnimeä vanhempi. Espoon nimistötoimikunta ei siis vielä vuonna 1970 Latokasken nimistöä suunnitellessaan noudattanut periaatetta, jonka mukaan samojen kadunnimien antamista tulee välttää pääkaupunkiseudulla.

(Viikon nimi 15/2014. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus 2014.)

Kaskipuunkaari – Svedjeträdssvängen

Kadunnimen Kaskipuunkaari – Svedjeträdssvängen loppuosa kuvaa kadun muotoa. Alkuosana on sana kaskipuu, joka on kaskiaihepiirin sanastoa. Latokaskessa on hyödynnetty paljon tätä nimistön aihepiiriä.

Kadunnimi Kaskipuunkaari – Svedjeträdssvängen tuli käyttöön 1994, jolloin katukin rakennettiin. Kaskipuunkaaren lähikadun, Kaskipuuntien, nimi on ollut käytössä 1970-luvulta asti.

(Viikon nimi 26/2013. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)