Karhunhammas – Björntanden, Karhuniitty – Björnängen, Karhuniitynmäki – Björnängsbacken

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Karhunhammas – Björntanden

Nimi on vuodelta 1974, jolloin aiemmin Kulmatienä tunnettu lyhyt kuja muutettiin Karhusuon asemakaavassa Karhunhampaaksi. Alueen teiden nimet tulivat samalla kauttaaltaan karhuaiheisiksi: Suotiestä tuli Karhunkynsi, Viertotiestä Karhunkäpälä.

Muutoksen perusteena oli, että nimistötoimikunta halusi välttää samojen tai samankaltaisten nimien toistumista Espoossa ja piti yhtenäistä, omaleimaista aihepiiriä opastavuuden kannalta parempana ratkaisuna.

Aihe saatiin alueennimestä Karhusuo – Björnkärr, joka perustuu vanhaan suonnimeen Björnkärr (ollut käytössä ainakin jo 1765). Björnkärr on myös suolle tehdyn viljelyksen nimi. Suon on arveltu voineen saada nimensä siellä joskus kulkeneista karhuista.

(Viikon nimi 32/2004. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)

Karhuniitty – Björnängen

Alueennimi Karhuniitty – Björnängen tarkoittaa Karhusuon kaupunginosan länsiosassa Karhuniityntien varressa olevia kortteleita. Nimi perustuu paikalla olleiden viljelysten nimiin Björnkärr, Björnkärrsängen.

Notkelmassa nykyisen Karhuniityntien keski- ja pohjoisosan kohdalla olleiden niittyjen nimestä on tietoja 1700-luvun lopulta asti. Silloin tehdyssä Gumbölen kartassa ja siihen liittyvässä paikannimiluettelossa niitynnimi on vaihtelevissa muodoissa Björnkärrsängen, Björnkärrsängar, Björnkärrsängarna.

Nimi Karhuniitty – Björnängen on Espoon opaskartassa vuodesta 1980. Kadunnimet Karhuniityntie – Björnängsvägen ja Karhuniitynkuja – Björnängsgränden annettiin jo vähän aiemmin, 1970-luvun puolessavälissä.

(Viikon nimi 18/2014. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus 2014.)

Karhuniitynmäki – Björnängsbacken

Karhusuon koulun ympärillä oleva asemakaava-alue sai 2014 nimen Karhuniitynmäki – Björnängsbacken. Kaava-alue sijaitsee mäellä ja mäen rinteillä Karhusuon kaupunginosaan kuuluvassa Karhuniityssä.

Karhuniitynmäen kaava-alueen numerotunnus on 632400.

Nimistösuunnitelman mukaan Karhuniitynmäki annetaan myös koulun länsipuolisen puiston nimeksi.

Kaupunginosannimi Karhusuo – Björnkärr, suurkorttelinnimi Karhuniitty – Björnängen ja tienoon muutkin karhuaiheiset nimet perustuvat vanhoihin niitynnimiin Björnkärr, Björnkärrsängen.

(Viikon nimi 48/2014. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus 2014.)