Kalajärvenkallio – Kalajärviberget, Kalajärven puistotie – Kalajärviallén, Kalajärvenranta – Kalajärvistranden, Kalajärventie – Kalajärvivägen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Kalajärvenkallio – Kalajärviberget

Kalajärvi on vanha järvennimi, joka on tullut käyttöön myös kaupunginosannimenä. Järvennimellä tai alueennimellä ei ole erillistä ruotsinkielistä vastinetta. Ennen kuin Kalajärvelle syntyi omakotiasutusta, Kalajärvi oli metsäjärvi, ja sitä ympäröivä kallioinen maasto kuului Röylän kylän talojen maihin. Kallioaluetta kutsuttiin nimellä Kalajärvibergen. Järven länsipuolelle suunnitellulle kadulle ehdotettiin jo vuoden 1989 nimistösuunnitelmassa vanhan maastonimen mukaan muodostettua nimeä Kalajärvenkallio – Kalajärviberget, mutta suunnitelma ei toteutunut silloisessa muodossa. Sama kadunnimi sisältyy alueelle nyt vireillä olevan asemakaavan nimistösuunnitelmaan. Myös kaava-alueen nimenä on Kalajärvenkallio – Kalajärviberget.

Kalajärven rantakorttelien aiemmin käyttöön tulleessa kaavanimistössä on muita järvennimen mukaan annettuja nimiä, kuten kadunnimet Kalajärvenranta ja Kalajärventie.

(Viikon nimi 16/2010. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)

Kalajärven puistotie – Kalajärviallén

Vahvistetussa asemakaavassa on varattu paikka uudelle katuyhteydelle Kalajärven keskustasta luoteeseen Vihdintien lounaislaitaa pitkin. Katua ei ole toistaiseksi rakennettu. Se johtaisi Kalajärvenrannan alueelle ja päättyisi Kalajärventien ja Kalajärvenrannan risteykseen.

Katulinja ja kadun nimi Kalajärven puistotie – Kalajärviallén on vahvistettu asemakaavassa 1997. Koska katu yhdistäisi Kalajärven kaupunginosan keskustan ja Kalajärven järven lähikorttelit, sille haluttiin antaa Kalajärvi-aiheinen nimi. Nimi Kalajärventie ei ollut kuitenkaan enää käytettävissä, ja nimeen valittiinkin loppuosa puistotie – allén, joka kuvaa kadun luonnetta.

(Viikon nimi 19/2010. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)

Kalajärvenranta – Kalajärvistranden

Kalajärvi on järven ja kaupunginosan nimi. Järven lähikortteleita tarkoittavana alueennimenä on käytössä nimi Kalajärvenranta – Kalajärvistranden, joka on merkitty muun muassa Espoon opaskarttaan. Kalajärvenranta on myös kadunnimi ja lisäksi järven pohjoisrannan puiston nimi.

Nimi Kalajärvenranta – Kalajärvistranden on suunniteltu 1980. Tuolloin laadittiin asemakaavaa laajalle alueelle Kalajärvelle. Nimistösuunnitelma sisälsi katujen, puistojen ja alueiden (ns. suurkortteleiden) nimet. Kalajärvenrannan suurkorttelilla ei ollut ennestään virallista nimeä. Puistolle oli ehdotettu nimeä Kalajärvenranta ensi kerran jo 1970.

Kalajärvenrannan kadulla sen sijaan oli vuodesta 1974 ollut nimi Kalajärvenkuja – Kalajärvigränden, mutta vuoden 1980 suunnitelmassa nimi muuttui. Kuja-loppuinen nimi ei ollut tälle kadulle niin sopiva, koska katu ei ole kujamainen, vaan melko pitkä ja polveileva, ja oli lisäksi ennakoitavissa, että sille saattaa myöhemmin tulla omia sivukatuja. Ranta-loppuinen nimi kuvaa kadun sijaintia ja on helppo yhdistää juuri tähän katuun. Järven itärannan lähellä kulkeva pitempi katu on Kalajärventie.

Kalajärvenrannan osalta asemakaava ei vahvistunut vielä 1980-luvulla, vaan Kalajärvenranta rajattiin erilliseksi asemakaava-alueekseen (Kalajärvi I B). Tämä kaava tuli voimaan 1997. Kadunnimi Kalajärvenkuja muutettiin Kalajärvenrannaksi sen jälkeen, noin vuonna 2000.

Kalajärvenrannan länsipuolella on Kalajärvenkallion asemakaava-alue.

(Viikon nimi 17/2010. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)

Kalajärventie – Kalajärvivägen

Vanha järvennimi Kalajärvi on tullut myös asuinalueen nimeksi. 1950- ja 60-luvulla Kalajärvi tarkoitti alueennimenä vain järven rantojen lähelle syntynyttä omakotiasutusta. 1970-luvulla sillä alettiin tarkoittaa laajempaa aluetta, ja kaupunginhallitus vahvisti sen viralliseksi kaupunginosan nimeksi 1982.

Järven itärannan lähellä kulkeva katu oli vielä 1970-luvun alkupuolella nimetön. Kun Espoon nimeä vailla olleet kadut nimettiin 1974–75, se sai järven mukaan nimen Kalajärventie – Kalajärvivägen.

Järven lähikortteleita tarkoittavana alueennimenä on käytössä Kalajärvenranta – Kalajärvistranden. Se on nimenä myös Kalajärventien sivukadulla, joka kulkee järven pohjois- ja luoteisrannalla.

(Viikon nimi 18/2010. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)