Jylhä

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Albergan kartanon maista lohkottiin 1909 kymmeniä huvilapalstoja, joista useimmille annettiin maarekisteriin suomenkielisiä nimiä. Nimet saattoivat olla luontoaiheisia (Katajisto, Havu, Sotka, Lokki, Jylhä, Jyrkkä) tai siirrynnäisiä muualta Suomesta (Katuma, Kaukas, Onkamo). Palstannimet ovat olleet lähinnä vain virallisessa käytössä, mutta ainakin joitakin niistä on käytetty Leppävaarassa jonkin verran myös puheessa huvilanniminä.

Jylhä  ja Jyrkkä sijaitsevat kallioisessa vaikkakaan eivät kovin jylhässä rinnemaastossa. Ne ovat jäljellä Leppävaaran Kaivomäessä naapurihuviloiden JulkulanHirvenPeuran ja Annan kanssa, mutta esimerkiksi Kanerva tuhoutui 1994 tulipalossa. 2002–2003 laaditussa Kaivomäen asemakaavan nimistösuunnitelmassa aiheita ammennettiin myös huvilahistoriasta. Kanervan paikan itäpuolelle kaavaan merkitty ulkoilutie on nimeltään Kanervanpolku. Myös Jyrkällä ja Jylhällä on nimikkopolut. Nämä ulkoilutiet on merkitty ohjeellisesti asemakaavaan, mutta niitä ei ole 2007 vielä rakennettu valmiiksi. Jylhänpolku – Jylhästigen kulkee huviloiden ohi osin vanhaa huvilatien linjaa, ja Jyrkänpolku menee vähän jyrkemmästä paikasta itään päin.

(Viikon nimi 11/2007. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)