Joupinlaakso – Jofsdalen, Joupinmäenrinne – Jofsbacksbranten, Jouppi – Jofs

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Joupinlaakso – Jofsdalen

Joupinlaakso – Jofsdalen on käytössä Espoon Suvelassa pienehkön alueen nimenä. Joupinlaakso on tällä alueella myös kadunnimenä ja lisäksi kadun päässä olevan puiston nimenä.

Joupinlaakson alue on osa hieman laajempaa Jouppi-nimistä aluetta. Alueennimi Jouppi – Jofs tarkoittaa Suvelan itäosaa. Joupin luoteisosa on Joupinmäki – Jofsbacken ja kaakkoisosa Joupinlaakso.

Joupinlaakso tuli kadunnimeksi ennen kuin alueennimeksi. Kadunnimi Joupinlaakso suunniteltiin 1970 ja tuli käyttöön noin 1975. Nykyisin se tarkoittaa suhteellisen lyhyttä katuosuutta Joupintien länsipuolella, mutta 1970-luvulla ja vielä 1980-luvulla Joupinlaakso tarkoitti paljon pitempää, noin kilometrin mittaista katua, kuten vuoden 1976 opaskartasta ilmenee. Tämä katulinja jakautui kuitenkin katuverkon muuttuessa usean eri kadun kesken. Esimerkiksi nykyinen Sokinmäki on aiempi Joupinlaakson kadun osa. Tämän pitkän kadun aiempi nimi oli Laaksotie, mutta se nimi jouduttiin poistamaan, koska Espoossa oli senniminen katu toisaallakin.

Kun Jouppiin laadittiin nykyinen asemakaava 1980-luvulla, kadunnimi Joupinlaakso merkittiin nykyiselle osuudelleen. Nykyisen Joupinlaakson kadun itäosa on aiemman Yhdystien linjalla ja länsiosa aiemman Laaksotien linjalla. Yhdystien nimeksi tuli 1970-luvulla väliaikaisesti Yläkallionpolku.

(Viikon nimi 46/2011. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)

Joupinmäenrinne – Jofsbacksbranten

Suvelan itäosassa, Joupissa, on paljon Joupin-alkuista nimistöä. Kirstintieltä kaakkoon lähtevän Joupinmäensyrjän sivukuja on Joupinmäenrinne – Jofsbacksbranten. Nimi suunniteltiin 1976 ja vahvistettiin asemakaavassa seuraavana vuonna. Katu rakennettiin 1980-luvun alussa. Espoon opaskartassa nimi on ollut vuodesta 1984.

Joupinmäki – Jofsbacken on lähimpiä kortteleita tarkoittava alueennimi. Joupinmäki on myös näiden alueen halki kulkevan kävelytien nimi. Alueennimi Jouppi – Jofs tarkoittaa puolestaan koko Jouppi-nimistön aluetta, joka on jonkin verran Joupinmäkeä laajempi. Kaikkien Jouppi-nimien taustalla on vanha talonnimi Jofs.

(Viikon nimi 25/2008. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)

Jouppi – Jofs

Suvelan asuinalueen itäosassa kaavanimiä on muodostettu tilannimen Jofs mukaan. Nimen Jofs taustalla on miehennimen Jakob vanha ruotsalainen puhuttelumuoto Jop. 1970-luvulla muodostetussa kaavanimistössä on suomenkielisissä nimissä Jofsin vastineena Jouppi, joka on vastaavanlainen suomenkielisillä seuduilla entisaikoina esiintynyt Jop-nimen muoto. Kaikki Suomen Jouppi-nimet eivät ole kuitenkaan syntyneet Jop-nimestä, vaan puhuttelumuotoon Jouppi on toisin paikoin päädytty myös nimestä Joosef, Jooseppi.

Espoon Suvelan kaupunkinimistössä on Joupin-alkuisia nimiä – kadunnimiä, polunnimiä, puistonnimiä, aukionnimiä, alueennimiä – kaikkiaan parikymmentä. Näiden Jouppi-nimien alue on nyt jo hävinneen Jofsin talon paikan tuntumassa.

Vuoden 1970 nimistösuunnitelmassa olivat jo muun muassa nimet Joupinmäki ja Joupinlaakso. Jouppi-nimien kulmakunnalle on annettu alueennimi Jouppi – Jofs, joka on ollut Espoon opaskartassa vuodesta 1984. Jouppi jakautuu kahteen pienempään alueeseen. Niistä luoteisempi on Joupinmäki – Jofsbacken (katuja mm. Joupinmäensyrjä, Joupinmäenrinne, Joupinmäenkulma). Joupin kaakkoispuolisko on Joupinpuisto – Jofsparken (tärkein tulokatu Joupinpuisto, muita katuja Joupintie, Joupinlaakso, Joupinrinne).

(Viikon nimi 26/2008. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)