Jesusberget

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Kauklahden kappelin tontilla olevalta kallionyppylältä on avoin näköala Kauklahden asemalle ja Espoonjoen laaksoon. Kappeli on rakennettu 2000-luvulla. Vanhat kauklahtelaiset muistavat, että aikoinaan eräillä helluntaiseurakunnan jäsenillä oli tapana kokoontua kalliolla. Monet kauklahtelaiset kutsuivat kalliota tuolloin nimellä Jesusberget. Nimi ei ole virallisessa käytössä. Ei ole tiedossa, onko kalliolla ollut suomenkielistä nimeä.

På Köklax kapells tomt finns en bergskulle med fri utsikt över Köklax station och Esbo ådal. Kapellet är byggt på 2000-talet. Gamla Köklaxbor minns att vissa medlemmar i pingstförsamlingen brukade använda berget som samlingsplats. Berget kallades då Jesusberget. Namnet är inte i officiellt bruk. Man vet inte om berget har haft ett finskspråkigt namn.

(Viikon nimi 40/2010. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus, Esbo stadsplaneringscentral 2010. Svensk översättning Björn Eklund.)