Hauenkallio – Gäddberget, Hauenkallionpolku – Gäddbergsstigen, Hauenkalliontie – Gäddbergsvägen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Hauenkallio – Gäddberget

1968 rakennettu Haukilahden vesitorni sijaitsee korkealla kalliolla. Vesitornia ympäröi metsäinen ja kallioinen puisto nimeltä Hauenkallio – Gäddberget. Myös puistonnimi on peräisin 1960-luvulta.

Kadunnimi Hauenkalliontie ja jalankulkutiennimi Hauenkallionpolku ovat jo vuoden 1966 Espoon opaskartassa, johon ei ole merkitty puistonnimiä. Ilmeisesti kuitenkin jo silloin oli suunniteltu myös puistonnimi Hauenkallio. Joka tapauksessa se sisältyy vuoden 1969 kaavasuunnitelmaan. Nimi vahvistettiin lopullisesti asemakaavassa 1974.

Puisto sijaitsee korkealla kalliolla. Nimistötoimikunta muodosti puistonnimen alueennimestä Haukilahti – Gäddvik, joka puolestaan perustuu vanhoihin paikannimiin, lahdennimeen Gäddviken ja asutusnimeen Gäddvik. Kalliota on kutsuttu vanhastaan muun muassa nimellä Gäddvikberget.

Nykyisen Haukilahden asuinalueen kaavoituksen alkuvaiheessa 1964 Espoon kadunnimitoimikunnalla oli useampia vaihtoehtoisia nimistösuunnitelmia. Niissä puistolle ei vielä ehdotettu nimeä Hauenkallio, vaan nimiä Kokkovuori, Hiidenpuisto ja Pronssiajanpuisto. Ne jäivät kuitenkin lyhytaikaisiksi ehdotuksiksi, eikä mikään niistä tullut käyttöön.

Hauenkallio – Gäddberget on otettu käyttöön myös puiston lähialueita tarkoittavana suurkorttelinnimenä ja kallion laelle johtavan kujan nimenä.

(Viikon nimi 7/2010. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)

Hauenkallionpolku on kaavailtu kävelytie Haukilahdessa

Haukilahden Hauenkalliontien tuntumaan suunniteltu kevyen liikenteen tie nimeltä Hauenkallionpolku – Gäddbergsstigen merkittiin Espoon opaskarttaan 1970 ja vahvistettiin asemakaavassa 1974. Vuoden 2018 tilanteessa nimi ei silti ole varsinaisesti käytössä, sillä paikalle ei ole rakennettu kaavailtua kävelytietä.

Yhteyden on kaavailtu kulkevan Hauenkalliontieltä Hauenkallion puistoalueelle Hauenkalliontie 12:n itäpuolella. Yhteydelle ei ole ollut välttämätöntä tarvetta, sillä puistoon pääsee muutakin kautta.

Nimi Hauenkallionpolku oli opaskartan kartassa vuoteen 1988 ja hakemistossa vuoteen 2010.

Paikka sijaitsee kalliolla. Kalliota ei ole vanhastaan kutsuttu nimellä "Hauenkallio" tai "Gäddberget", vaan muun muassa nimellä Kasberget. Hauenkalliontien ja Hauenkallionpolun nimien haukiaiheisuus on saatu vanhasta asumuksennimestä Gäddvik ja alueennimestä Haukilahti – Gäddvik.

Hauenkalliontien ja Hauenkallionpolun nimeämisen jälkeen 1970-luvun alussa Espoon nimistötoimikunta muodosti myös nimen Hauenkallio – Gäddberget ja antoi sen suurkorttelin, puiston ja lyhyehkön kadun nimeksi.

(Viikon nimi 32/2018. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus 2018.)

Hauenkalliontie – Gäddbergsvägen kulkee Haukilahdessa kalliomaastossa

Hauenkalliontie – Gäddbergsvägen on yksi Haukilahden pääkaduista. Se ylittää kallioisen mäkialueen ja ulottuu lännessä Matinkylään asti. Haukilahdessa on paljon haukiaiheista nimistöä. Aihe periytyy asutusnimestä Gäddvik ja alkujaan lahdennimestä Gäddviken. Lahti on oletettavasti ollut haukien suosima kutulahti.

Nimi Hauenkalliontie – Gäddbergsvägen on ollut käytössä 1960-luvulta lähtien. Katu oli alkuun nykyistä lyhyempi, sillä katua oli vain nykyisen Hauenkalliontien itäpäässä. Haukilahden vesitornille johtava haara oli 1970-luvulta 90-luvulle osa Hauenkalliontietä, mutta sille otettiin 1995 käyttöön oma kadunnimi Hauenkallio.

Hauenkallio – Gäddberget on käytössä niin suurkorttelin ja puiston kuin kadunkin nimenä. Voisi arvella, että Hauenkalliontie olisi nimetty Hauenkallion mukaan, mutta niin ei ole, koska Hauenkalliontien nimi on Hauenkallio-nimiä varhaisempi. Sen sijaan voidaan sanoa, että sekä Hauenkallio- että Hauenkalliontie-nimet perustuvat alueennimeen Haukilahti – Gäddvik ja vanhoihin Gäddvik- ja Gäddviken-paikannimiin. Nimenosa Gädd- tulee ruotsin sanasta gädda, 'hauki'.

Joillekin Hauenkalliontien osuuksille oli eräässä vaiheessa merkitty asemakaavassa nimi Haukilahdentie, koska reitistä aiottiin tämännimisen pääkadun osaa. Kaavailtu Haukilahdentie-nimi jäi kuitenkin 1990-luvulla pois suunnitelmista ja poistettiin asemakaavastakin lopullisesti 2015, josta lähtien koko Hauenkalliontiellä on myös kaavakartassa nimi Hauenkalliontie – Gäddbergsvägen.

(Viikon nimi 33/2018. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus 2018.)