Gräsgrund

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Vasikkasaaren ja Nokkalan välissä Buguholmin koillispuolella oleva saari tunnetaan seudulla vanhastaan nimellä Gräsgrund. Nimi on ainakin syntyessään viitannut saaren ruohoisuuteen tai heinäisyyteen ja suhteellisen pieneen kokoon. Gräsgrund tai Gräsgrundet on melko tavallinen nimi rannikon saaristossa. Nokkalan edustalla nimi Gräsgrund on syntynyt viimeistään 1800-luvulla. Sitä on edeltänyt muoto Gräsörar jo ainakin 1600-luvulla, jolloin paikalla oli saaren sijaan vielä pienehköjä luotoja.

Saarella on myös nuorempi nimi Pitkäsaari – Långholm. Nimi Gräsgrund on tietojen mukaan nykyisinkin yleisesti käytössä monien tämän ja lähisaarten huvila- ja mökkiasukkaiden keskuudessa.

Espoon saariston muita Gräsgrund-nimiä: Flakaholms GräsgrundHögholms Gräsgrund.

(Viikon nimi 27/2010. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)