Esztergominpuisto – Esztergomsparken

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Espoo päätti kaupungiksi tullessaan 1972, että aluekeskuksiin nimetään ystävyyskaupunkien mukaan aukiot tai puistot. Sellaisia nimikkoja ovat mm. Tapiolan keskuksen Køgenpuisto ja Leppävaaran Hatsinanpuisto.

Upeasta tuomiokirkostaan kuulu Esztergom Pohjois-Unkarissa Tonavan mutkassa on saanut nimikkonsa Olaria ja Matinkylää yhdistävään Piispansiltaan. Kauppakeskuksen itäpuolella Nelikkotien varressa oleva kalliokumpare on nimetty asemakaavassa Esztergominpuistoksi.

Esztergom-alkuinen nimi ei toimisi hyvin kadunnimenä tai muuna osoitenimenä, koska oikeinkirjoitus ja oikea ääntäminen ei ole aivan helppoa. Unkarin sz ääntyy tavallisena ässänä, ei suhuässänä eikä ts:nä, ja e (ilman kirjaimen päällä olevaa viivaa) suunnilleen lyhyenä ä:nä, joten puiston nimi äännetään "Ästärgominpuisto".

Esztergominpuisto on pääosin luonnontilaista kalliota, mutta Nelikkotie on leikannut seinämän sen eteläreunaan. Puistonnimikilpi sijoitettiin paikalleen kadun varteen kallioleikkauksen itäpäähän elokuun lopussa 2004 Espoon Suomi-Unkari-seuran 30-vuotisjuhlan merkeissä. Kilven paljastustilaisuus pidettiin sunnuntaina 29.8.2004.

(Viikon nimi 36/2004. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)