Espoonlahti – Esboviken

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Lahdennimeä Esboviken on käytetty jo 1800-luvun alkupuolella, ja sen suomenkielistä käännösvastinetta Espoonlahti ainakin 1860-luvulta alkaen. Alueennimenä Espoonlahti – Esboviken on nuorempi, mutta se sopii alueelle erinomaisesti, sillä merenkulku on ollut keskeinen osa sen elämää jo vuosisatojen ajan.

Nimeä aiottiin aluekeskuksen nimeksi 1960-luvun lopulta lähtien, ja siitä suunniteltiin myös suuralueennimeä. 1976 tuli käyttöön virallinen kaupunginosannimi Espoonlahdenranta – Esboviksstranden, kun taas Espoonlahden seudun käsittävästä suuralueesta tuli Suur-Espoonlahti – Stor-Esboviken. Kaupunginosan nimi muutettiin 1980-luvun alussa lyhempään muotoon Espoonlahti – Esboviken. Nimen Espoo taustoista ks. Espoon keskus – Esbo centrum.

Nykyisen Espoonlahden osa-alueita ovat Kivenlahti, Laurinlahti ja Espoonlahden keskus. Nimistö on merellistä läpi alueen aina kauppakeskus Lippulaivasta Mainingin kouluun ja lukuisiin meri- ja satama-aiheisiin kadunnimiin. Sekä Kivenlahti – Stensvik että Laurinlahti – Larsvik ovat ilmeisesti olleet alun perin ruotsinkielisiä henkilönnimiin perustuvia asutusnimiä, eivät lahdennimiä. Alueen itälaidalla on myös sieltä löytyvän koulukeskittymän mukaan nimensä saanut Koulumäki – Skolbacken Rehtorinteineen.

Katso myös artikkeli Merta näkyvissä – Etelä-Espoon merellisiä ryhmänimiä.

Nimiartikkeleita Espoonlahdesta

Alexander Freyn puisto – Alexander Freys park

Aallonpohja – Vågdalen

Amiraalinmäki – Amiralsbacken

Bastvikinsilta – Bastvikbron

Espoonlahti – Esboviken

Kivenlahdenpuisto – Stensviksparken

Kongsberginpuisto – Kongsbergsparken

Kourakuja – Flygränden

Krattivuorentie – Skrattbergsvägen

Laajavuorenpolku – Bredbergsgången

Laurinlahti – Larsvik

Marinkallio – Marisberget

Marinsatama – Marishamnen

Merenkäynti – Sjögången

Pakkasmäki – Frostbacken

Sandvik

Suur-Espoonlahti – Stor-Esboviken

Tschetschulininportti – Tschetschulinsporten

Ulappapuisto – Fjärdparken

Ulappatori – Fjärdtorget