Espoon nimistöjulkaisut

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
Nimet kertovat Espoon ominaispiirteistä

Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen nimistöryhmän julkaisut

Kylä-Espoo
Espoon vanha asutusnimistö ja kylämaisema
2008
176 s.
Toim. Kaija Mallat, Sami Suviranta, Ulla Koistinen, Reima T. A. Luoto
Artikkelien kirjoittajat: Saulo Kepsu, Heikki Wuorenrinne

Byarna i Esbo
De gamla bebyggelsenamnen och bylandskapet
2010, 176 s., red. Kaija Mallat, Sami Suviranta, Ulla Koistinen, Reima T. A. Luoto

 


Saaristo-Espoo
Nimistöä, luontoa, historiaa ja tulevaisuutta
1996
164 s.
Toim. Sirkka Paikkala
Artikkelien kirjoittajat: Kurt Zilliacus, Ritva Liisa Pitkänen, Heikki Wuorenrinne, Eljas Orrman, Martti Hario, Ossi Korhonen

Skärgårds-Esbo
Namnskick, natur, historia och framtid
1997, 172 s., red. Sirkka PaikkalaJärvi-Espoo
Vesistönimet, luontoa, historiaa ja tulevaisuutta
1992
120 s.
Toim. Sirkka Paikkala
Artikkelien kirjoittajat: Sirkka Paikkala, Heikki Wuorenrinne, Jüri Kokkonen, Ritva Valtavuo-Pfeiffer, Marjut Kirjakka

Insjö-Esbo
Dess vattennamn, natur, historia och framtid
1993, 128 s., red. Sirkka Paikkala

Kuninkaantie – Kungsvägen
Tien kulku ja vaiheet Espoossa 
Vägens sträckning och öden i Esbo
Toinen painos 1989 (ensimmäinen painos 1987)
96 s.
Artikkelien kirjoittajat: Sirkka Paikkala, Marja-Leena Ikkala, Kaija Mallat

 

Marja Viljamaa-Laakso:

Nimistö Tapiolan kaupunkikuvassa 1992, 46 s.   

Marja Viljamaa-Laakso:

Namnen i Hagalund hör till stadsbilden 1992, 46 s.   

Marja Viljamaa-Laakso:

Place names in the Tapiola cityscape 1992 46 s.