Espoon kadunnimikysely 2007

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
Espoon kadunnimikyselyssä runsas sato

Kesällä 2007 toistasataa espoolaista ja muutama entinen espoolainen vastasi kaupunkisuunnittelukeskuksen nimistöryhmän järjestämään kadunnimikyselyyn. Vastauksista selviää muun muassa, millaisia kadunnimiä asukkaat pitävät hyvinä ja huonoina, millä perusteella kadunnimiä tulisi heidän mielestään antaa ja mitä ongelmia Espoon kadunnimet ovat heille aiheuttaneet.

Suurimman osan mielestä paras tapa antaa uusia kadunnimiä on muodostaa niitä vanhojen paikannimien pohjalta. Tärkeintä on, että kadunnimi ohjaa hyvin oikeaan paikkaan. Hyvän kadunnimen kriteereitä ovat lisäksi selkeys, lyhyys ja helppokäyttöisyys. Huonot kadunnimet ovat vastaavasti pitkiä, moniosaisia ja vaikeita ymmärtää, kirjoittaa tai lausua. Henkilönnimen sisältäviä muistonimiä (esimerkiksi Emil Halmeen tie) pidetään usein vaikeina. Eniten ongelmia on aiheuttanut nimien liiallinen samankaltaisuus: erityisesti sama-alkuiset nimet (Espoonlahdenkatu, Espoonlahdenranta, Espoonlahdentie) sekaantuvat helposti.

Monet seikat myös jakavat mielipiteitä. Erikoisempia kadunnimityyppejä (Aallonkohina, Ullantorppa) pidetään toisaalta huonosti opastavina ja käytössä hankalina, toisaalta hauskoina ja helposti muistettavina. Kaksikielisyydestä vastaajat ovat niin ikään montaa mieltä. Suurin osa kannattaa nykyisenlaista rinnakkaista kaksikielisyyttä, mutta jotkut pitävät pelkkiä suomen- tai ruotsinkielisiä nimiä riittävinä. Myös Olarin aihepiirinimet ja Kalajärven Örkkiniityntie saavat sekä innokkaita puolestapuhujia että harmistuneita vastustajia.
Kyselyn tulokset antavat runsaasti hyödyllistä tietoa siitä, miten ja millaisia nimiä Espoossa olisi jatkossa paras suunnitella ja mistä asioista asukkaille olisi tarpeen jakaa tietoa.

Kyselyn tulokset

Kyselystä kirjoitettu yhteenveto Kadunnimikyselyn tuloksia antaa hyvän kokonaiskuvan vastauksista saaduista tiedoista. Tutkimusraportti Espoon kadunnimikysely 2007 esittää kaikki kyselyn perusteella saadut tulokset. Tutkimus on tekijänoikeuden alaista aineistoa: sitä lainattaessa on mainittava lähde. Henkilökohtaista käyttöä varten tutkimusraportti on vapaasti luettavissa ja tulostettavissa.

Ulla Koistinen 2008


Liitetiedostot