Espoon aluejaot

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Espoossa on käytössä erilaisia aluejakoja, jotka eroavat toisistaan sekä rajaukseltaan että nimistöltään.

Kaupunginosat ja osa-alueet

Espoo jakautuu kaupunginosiin (esimerkiksi Muurala, Gumböle, Espoon keskus), joihin voi kuulua useita osa-alueita (Mikkelä, Hirvisuo, Kirkkojärvi). Pienempiä osa-alueita ovat niin sanotut suurkorttelit. Esimerkiksi Muuralan keskiosien suurkortteleita ovat Teirinniitty, Muuralankumpu ja Koulumestarinmäki. Suurkorttelit ovat alueeltaan pieniä, ja niiden nimiä käyttävät erityisesti alueen omat asukkaat.

Kaupunginosajako on vahvistettu virallisesti, ja sitä käytetään muun muassa kaavoituksessa. Sen sijaan osa-alueiden tarkkoja rajoja ei ole määritetty virallisesti, vaan kaupunki jakautuu osa-alueisiin joustavasti maaston, maankäytön ja liikenneverkon muodostamien luonnollisten rajojen mukaan.

Useimmat kaupunginosannimet tulevat vanhoista kylännimistä tai talonnimistä tai esimerkiksi tärkeästä vesistönimestä. Näin nimien sisältämä kulttuuriperintö säilyy ympäristön muuttuessakin. Muuralan kaupunginosa on saanut nimensä Morbyn kylän mukaan, ja Mikkelän osa-alueen ja Teirinniityn suurkorttelin nimien taustalla ovat Morbyn kylän vanhojen talojen nimet Mickels ja Teir.

Kylät

Nyky-Espoossa kylien merkitys on vähäisempi kuin kaupunginosien ja osa-alueiden. Jako rekisterikyliin on silti edelleen käytössä esimerkiksi kiinteistörekisterissä asemakaavoittamattomilla alueilla. Jako perustuu Espoon historiallisiin kyliin, joista suurin osa on syntynyt keskiajalla. Kylännimet ovat usein samoja kuin nykyisten kaupunginosien nimet, mutta rajoissa voi olla suuriakin eroja.

Suuralueet

Espoo jakautuu seitsemään suuralueeseen: Suur-Leppävaara, Suur-Tapiola, Suur-Matinkylä, Suur-Espoonlahti, Suur-Kauklahti, Vanha-Espoo ja Pohjois-Espoo. Kuhunkin suuralueeseen kuuluu useita kaupunginosia. Suuraluejaolla on merkitystä kaupungin hallinnossa.

Muut aluejaot

Muita aluejakoja ovat mm. tilastoaluejako, äänestysaluejako, postin toimialuejako ja muiden palvelujen omat piirijaot. Lisäksi kukin nimenkäyttäjä voi mielessään muodostaa aina tarpeen mukaan omia epävirallisia aluejakojaan.

Liitetiedostot