Eestinkallionreitti – Estbergsstråket, Eestinmalmi – Estmalmen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Eestinkallionreitti – Estbergsstråket

Nöykkiön Eesti-alkuiset nimet perustuvat vanhaan maastonimeen Estmalmen. Nimi on syntynyt 1700-luvulla. Ei ole tiedossa, mihin nimi on silloin perustunut.

Nimi Eestinkallio – Estberget on monenlaisessa käytössä: se on korkean kalliomäen nimi, mäellä olevan puiston nimi ja osa-alueen nimi. Se on myös mäen koillisrinteessä olevan kadun nimenä.

Ulkoilutiennimi Eestinkallionreitti – Estbergsstråket on vahvistettu asemakaavassa Eestinmalmintien eteläpuolelle Eestinmalmintien ja Eestinlaakson risteyksen luo. Ulkoilureitti jatkuu siitä Eestinlaaksonportin alikulun kautta Eestinmalmintien pohjoispuolelle ja Viittakorven kautta Eestinkallion metsiin. Sillä alueella kaavakarttaan ei ole merkitty ulkoilutiennimeä, mutta nimeä Eestinkallionreitti voi käyttää koko matkalla aina Eestinkallio-nimisen kadun ja sen pohjoispuolella olevan Eestinkalliontien länsipäähän asti.

(Viikon nimi 8/2008. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)

Eestinmalmi – Estmalmen

Eestinmalmi on laaja pientalovaltainen asuinalue Nöykkiön kaupunginosan itäosassa. Jo aikoinaan, ennen asutusta, samalla paikalla ollut metsäalue tunnettiin nimellä Estmalm. Nimi saattaa hyvinkin liittyä Uudenmaan rannikolle muuttaneisiin virolaisiin.

Osa-alueennimen suomenkielisen vastineen alkuosaksi on valittu nimiparin äänteellisen samankaltaisuuden vuoksi Eestin- eikä Viron-. Nimirypääseen kuuluvat myös alueennimi Eestinlaakso, laajan kallioisen puiston nimi Eestinkallio (vanhasta kallionnimestä Estberget) ja kokoojakadunnimi Eestinmalmintie. Asuinalueennimenä Eestinmalmi otettiin käyttöön 1970-luvun puolessavälissä (nimitoimikunnan ehdotus 1972, Espoon opaskartassa vuodesta 1976).

(Viikon nimi 30/2004. Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)