Bredberget

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Nöykkiön, Espoonlahden, Kivenlahden ja Kattilalaakson välissä Länsiväylän pohjoispuolella olevalla rakentamattomalla metsäalueella, Sammalvuoressa, on paljon kallioista maastoa. Muutamalla kalliokohoumalla on vanhastaan ollut nimi, jota lähikylien asukkaat ovat käyttäneet tästä kolkasta puhuessaan. Nimi Bredberget tarkoittaa Sammalvuoren lounaisosan kalliota. Nimi tulee maaston muodoista, jotka tässä paikassa ovat melko laakeita lähistön muihin kallioihin verrattuna (bred 'laaja, leveä', berg 'kallio, vuori'). Nimeä on käytetty ainakin 1900-luvun alkupuolelta lähtien, luultavasti varhemminkin.

(Viikon nimi 52/2008. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)