Antinmäki – Andersberg

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Pohjois-Espoossa Santaharjuntien itäpäässä sijaitsevan, Espoon kaavoitusohjelmaan sisältyvän asemakaava-alueen nimeksi valittiin alkuvuonna 2005 Antinmäki – Andersberg. Se ja naapurisuurkorttelit Santaharju – Sandåsen ja Niipperinniitty – Nipertängen kuuluvat hallinnollisesti Perusmäen kaupunginosaan, mutta ovat liikenteellisesti ja maastollisesti varsinaisesta Perusmäestä erillään Niipperin ja Kalajärven välillä.

Alueen vanhinta asutusta on ollut torppa nimeltä Nipert, joka sijaintipaikka on kaava-alueen itälaidalla. Kaava-alue olisi voinutkin saada siitä esimerkiksi nimen Niipperintorppa, mutta Niipperi-alkuisia nimiä on lähistöllä jo niin niin monta, ettei niitä enää haluttu lisätä.

1900-luvun alkukymmeninä lohkottuja palstoja ovat Andersberg (1924), Andersböle ja Fjälldal. Nimet annettiin maarekisteriä varten, eivätkä perustu seudun vanhaan nimistöön. Niitä ei ole tietojen mukaan käytetty kansanomaisesti, vaan puheessa mökkejä ja taloja on sanottu asukkaannimen mukaan.

Andersbergin palstan ensimmäinen omistaja oli Charlotta Andersson, joten palstannimi perustui ehkä omistajan sukunimeen. Kaava-alueen ruotsinkielinen nimi tulee suoraan palstannimestä, joka on mäkiseen maastoon sopivasti maastonimen kaltainen.

Ennestään yksikielisen paikannimen tullessa uuteen käyttöön kaksikielisessä kunnassa on näppärää ja samalla alkuperäisarvoja säilyttävää, jos sille ei tarvitse muodostaa toisenkielistä vastinetta. Tässä tapauksessa harkittiin kuitenkin, että sellaisen voi antaa, koska nimi Andersberg ei ole ollut yleisesti käytetty.

Nimen alkuosan suomenkielinen vastine on luontevimmin Antin-. Kaava-aluetta hallitsevat Niipperintien ja Santaharjuntien välinen korkea mäki ja sen peltoaukealle laskeva etelärinne, ja alueennimen loppuosaksi valittiin mäki, joka on myös vanhastaan tavallinen esimerkiksi kylänosien nimissä. Se on myös merkitykseltään tarpeeksi läheinen ruotsinkielisen nimen berg-loppuun nähden.

Espoossa on ennestään käytössä Antinkuja – Andersgränden Matinkylän etunimiaihepiirin alueella ja muualla pääkaupunkiseudulla mm. Andersinkatu – Andersgatan Vantaalla, mutta nämä seudun samanalkuiset nimet eivät liene liian sekaannuttavia.

Alueennimi Antinmäki – Andersberg kertoo palstoitushistoriasta, erottuu tarpeeksi hyvin seudun muusta nimistöstä ja luo asuinalueelle omaa ihmisläheistä identiteettiä.

(Viikon nimi 1/2006. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)