Ankeriaankuja – Ålgränden, Ankeriaankulma – Ålhörnan, Ankeriaantie – Ålvägen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Ankeriaankuja – Ålgränden

Ankeriaankuja – Ålgränden on katu Kaitaan kaupunginosassa, Kaitamäen osa-alueella. Nimi otettiin käyttöön 1974. Nimenaihe saatiin siitä, että naapurikatu oli tuolloin nimeltään Ankeriaantie. Kaitamäen nimistönsuunnittelussa on käytetty enemmänkin kalojen aihepiiriä, muun muassa nimessä Sammentie. Ankeriaankujan aiempi nimi oli Lahnantie, mutta se nimi poistettiin 1974 Haukilahden Lahnatie-nimen takia.

Nimen Ankeriaankuja tarkoite muuttui osin 1996. Siihenastinen Ankeriaankujan itäpää sai oman nimen Ankeriaankulma. Samalla aiemmasta Ankeriaantien koillispäästä tuli uusi Ankeriaankujan kaakkoisosa.

Ankeriaankujan naapurikatuna on myös Ankeriaanpolku – Ålstigen. Nimet Ankeriaankuja, Ankeriaankulma ja Ankeriaanpolku on vahvistettu asemakaavassa.

(Viikon nimi 23/2014. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus)

Ankeriaankulma – Ålhörnan

Kaitaalla, Kaitamäessä Ankeriaankujan mutkasta lähtee kaakkoon sivukuja nimeltä Ankeriaankulma – Ålhörnan. Nimi suunniteltiin 1994 ja merkittiin opaskarttaan 1998. Merenrannalla sijaitsevan Kaitamäen nimistössä on jo 1950-luvulla käytetty kalojen aihepiiriä.

Nimi on vahvistettu asemakaavassa.

Aiemmin Ankeriaankulma oli osa Ankeriaankujaa.

Nimi Ankeriaankulma kattaa myös kujan jatkeena olevan kevyen liikenteen osuuden Hyljelahdentien itäpäähän asti.

(Viikon nimi 24/2014. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus)

Ankeriaantie – Ålvägen

Kaitaalla, Kaitamäessä oli aiemmin käytössä kadunnimi Ankeriaantie – Ålvägen, mutta nimi poistettiin vuoden 2000 aikoihin. Kaitamäen nimistönsuunnittelussa on käytetty kalojen aihepiiriä. Kaitalahden rannalla sijaitsevaan paikkaan aihepiiri sopiikin, sillä kalastus on ollut vanhassa Kaitansissa tärkeä elinkeino.

Nimestä Ankeriaantie jouduttiin luopumaan, koska asemakaavan mukaisessa katuverkossa yhteys Ankeriaankujalle katkeaisi. Olisi opastuksellisesti hankalaa, jos Ankeriaankujalle ei pääsisi Ankeriaantien kautta.

Lisäksi Vantaalla, Korson Jokivarressa, on katu nimeltä Ankeriaantie – Ålvägen.

Nimi Ankeriaantie tuli käyttöön ilmeisesti jo 1950-luvulla, sillä se sisältyi Kaitansin rakennussuunnitelmaan 1955. Se oli merkittynä Espoon opaskarttaan vuosina 1970–2000, ruotsinkielinen nimi Ålvägen 1972–2000.

Aiempi Ankeriaantie jaettiin vuosien 1996 ja 2002 välillä kolmen erinimisen kadun kesken:
– nykyinen Kaitalahdenranta = aiempi Ankeriaantien länsiosa + aiempi Valkamanpolku;
– nykyinen Karpintie = aiempi Ankeriaantien keskiosa;
– nykyinen Ankeriaankuja = aiempi Ankeriaankuja + aiempi Ankeriaantien koillispää.

(Viikon nimi 22/2014. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus)