Åminne, Åminnenpuisto – Åminneparken, Åminnenranta – Åminnestranden, Åminnensilta – Åminnebron

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Åminne

Kurttilan kaupunginosan pohjoisassa on osa-alue nimeltä Åminne. Alueennimi tulee vanhasta tilannimestä ja talonnimestä Åminne. Tilalle on annettu nimi Åminne sijainnin mukaan. Ruotsin å on joki, ja murteellinen sana minne merkitsee joen tai ojan suuta. Åminne sijaitsee Espoonjoen suupuolessa.

Tila on kuulunut Mulbyn kylään. Talolla oli aiemmin, kai 1500-luvulta alkaen, nimi Pett (myös muodossa Petas). Åminne-nimeä on käytetty ainakin 1800-luvulta lähtien. 1900-luvun alussa rakennettu Åminnen päärakennus on jäljellä nykyisen Åminnentien varressa.

Åminne on otettu alueennimikäyttöön 1970-luvulla. Åminnessä on useita Åminne-aiheisia kaavanimiä: Åminnentie, Åminnenmäki, Åminnenpuisto, Åminnenpolku, Åminnenranta ja Åminnensilta.

(Viikon nimi 23/2013. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)

Åminnenpuisto – Åminneparken

Åminnenpuisto – Åminneparken on puisto Åminne-nimisellä osa-alueella Espoon Kurttilassa. Alue on saanut nimensä Åminne-nimisestä talosta ja maatilasta.

Talonnimi Åminne tulee ruotsin murresanasta åminne, joka merkitsee joensuuta. Paikka on nykyisinkin lähellä Espoonjoen suuta.

Åminnenpuisto – Åminneparken on myös kadunnimenä puiston kohdalla. Puistonnimi ja kadunnimi Åminnenpuisto on suunniteltu 2005 ja vahvistettu asemakaavassa ja otettu käyttöön 2011.

Lyhyehkö Åminnenpuiston katu johtaa Åminnenranta-nimiselle kadulle, jonka nimi on ollut käytössä vuodesta 1976. Osoitenumerointisyistä Åminnenranta-nimeä ei voitu ulottaa Åminnenpuistoksi nimetylle katuosuudelle.

(Viikon nimi 4/2016. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus 2016.)

Åminnenranta – Åminnestranden

Kadunnimi Åminnenranta – Åminnestranden Kurttilassa lähellä Kauklahtea suunniteltiin 1975 ja otettiin käyttöön 1976. Nimen alkuosa Åminne saatiin talonnimestä. Alueella on myös muun muassa Åminnentie. Loppuosa ranta kuvaa kadun sijaintia Espoonjoen rannassa.

Kadulla oli 1970-luvun alkupuolella joenrantasijaintiin perustuva nimi Rantatie, mutta se jouduttiin muuttamaan, koska samaa nimeä oli muuallakin.

Lyhyen jakson vuosien 1975–76 aikaan katu oli osa Åminnenkuja-nimistä katua. Tämä nimi jäi 1976 vain Åminnenrannan kaakkoispuolelle ja poistettiin myöhemmin kokonaan.

Talonnimi Åminne tulee sanasta åminne 'joensuu'. Åminne on nykyisin myös alueennimenä Åminnentien ja Åminnenrannan seudulla.

(Viikon nimi 5/2016. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus 2016.)

Åminnensilta – Åminnebron

Åminnensilta – Åminnebron on silta, jota pitkin Kauklahdenväylä ylittää Espoonjoen. Silta on nimetty viereisen Åminnen osa-alueen mukaan. Osa-alue on puolestaan saanut nimensä Åminne-nimisestä maatilasta.

Nimi Åminnensilta – Åminnebron on suunniteltu 2009 ja vahvistettu asemakaavassa. Nimi tarkoittaa sekä autotien siltaa että sen kupeessa molemmin puolin olevia kevyen liikenteen tien siltoja.

Kullekin rinnakkaisista silloista ei ole annettu erillistä nimeä. Jos on tarpeen puhua erityisesti yhdestä siltakokonaisuuteen kuuluvasta silasta, esimerkiksi alajuoksun puolella (eli etelälounaan puolella) olevasta kevyen liikenteen sillasta, paikan voi ilmaista täsmentämällä Åminnensilta-nimeä sanallisesti: esimerkiksi ”Åminnensillan lounainen kevyen liikenteen silta” tai vaikkapa lounainen Åminnensilta tai eteläinen Åminnensilta.

(Viikon nimi 22/2013. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)