Ajurinmäki – Formansbacken

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Venäjä rakensi vuodesta 1915 Etelä-Suomeen puolustusketjua, jonka yksi osa ympäröi Helsinkiä ulottuen Espoossa muun muassa Leppävaaran seudulle. Nämä linnoitustyöt vaikuttivat tuolloin paljon Espoon itäosien elämään. Vallityöläisten joukko kansoitti muutamaksi vuodeksi erityisesti Leppävaaran seutua. Joukossa oli suomalaisia, venäläisiä ja muiden kansallisuuksien edustajia. Tuohon aikaan käytettiin nimeä Harakka alueesta, johon kuului osia nykyisistä Pohjois-Leppävaarasta, Vallikalliosta ja Lintuvaarasta. Alueennimen Vallikallio – Vallberget antoi Espoon nimistötoimikunta 1973. Se ja Vallikallion nimistöaihepiiri (vrt. VallikallionkujaVallityöläisenpuisto) perustuvat 1910-luvun linnoitustöihin, joilla oli merkittävä vaikutus alueella. Kaivantoja ja muita linnoituslaitteita on maastossa jäljellä runsaasti.

Myös Ajuri-nimet kuuluvat linnoitustyöaihepiirin nimistöön. Sen ohella ne ovat jatkeena Pohjois-Leppävaaran Läkkitorin lähistön työläisammattiaihepiirille (Muurarinkuja, Maalarinkuja, Timpurinkuja). Kadunnimi Ajurinkatu – Formansgatan on tullut käyttöön 1970-luvulla. Sen lähistöllä on muita samanaiheisia kaavanimiä: Ajurinkuja – FormansgrändenAjurinpolku – FormansgångenAjurinpuisto – Formansparken. Kaikki nämä nimet olivat jo vuoden 1973 nimistösuunnitelmassa, mutta asemakaava ja samalla myös nimien tarkoitteet ovat sen jälkeen osin muuttuneet.

Ajurinkadun itäpään sivukujan nimi on Ajurinmäki – Formansbacken. Se oli vuoden 1973 suunnitelmassa jalankulkutiennimenä, mutta tuli sittemmin kadunnimeksi. Se otettiin käyttöön 1987. Katu nousee Vallikallion länsirinteeseen.

(Viikon nimi 41/2009. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)