Matinlahti – Mattviken

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
18.5.2018 klo 17.04

Matinlahti – Mattviken on Espoon Matinkylässä käytössä sekä lahden että lahden rantaan ulottuvan pienehkön osa-alueen eli suurkorttelin nimenä. Espoon nimistötoimikunta otti tämän nimen käyttöön kaava-alueen nimenä 1970, ja 1971 toimikunta ehdotti, että Espoon opaskarttaan merkitään lahdennimi Matinlahti – Mattviken. Lahdennimi ja alueennimi ovatkin olleet opaskartassa vuodesta 1972. Nimi Matinlahti – Mattviken on muodostettu alueennimen Matinkylä – Mattby mukaan.

Alueennimen Matinlahti voi katsoa perustuvan Matinkylän nimeen eikä lahdennimeen, sillä nimistötoimikunnan pöytäkirjojen mukaan ensin alettiin käyttää alueennimeä ja vasta vähän myöhemmin lahdennimeä Matinlahti.

Nimen Matinlahti muodostamisen aikaan Matinkylä – Mattby oli käytössä asuinalueen nimenä ja myös kylännimenä. 1976 Matinkylä – Mattby vahvistettiin viralliseksi kaupunginosannimeksi.

Lahtea ei kutsuttu vanhastaan nimellä Matinlahti tai Mattviken, vaan alueen asukkaat ovat tunteneet sen nimellä Mossavassviken. Lahdesta on käytetty myös lyhyttä nimeä Mossavass. Nimet Mossavass ja Mossavassviken ovat jääneet pois käytöstä, kun uudempi lahdennimi Matinlahti – Mattviken on merkitty karttoihin ja yleistynyt.

Matinlahden alueeseen kuuluvat Aapelinkadun kaakkoispuoliset korttelit Matinkylän uimarantaan asti. Alueella on koulu nimeltä Matinlahden koulu.

Alueennimen Matinlahti – Mattviken mukaan nimistötoimikunta antoi 25.6.1970 päivätyssä Matinlahden kaavan nimistösuunnitelmassa kadunnimen Matinlahdenkatu – Mattviksgatan ja puisto- ja virkistysalueiden nimet Matinlahdenkallio – Mattviksberget ja Matinlahdenranta – Mattviksstranden. Suunnitelmaan sisältyivät myös nimet Matinlahdenpolku – Mattviksgången ja Matinlahdenkuja – Mattviksgränden. Kaikki nämä nimet vahvistettiin sittemmin asemakaavassa ja ovat alueella edelleen käytössä. Lisäksi 2011 otettiin käyttöön kadunnimi Matinlahdenranta.

(Viikon nimi 20/2018. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)