Lakiston Lullammen nimi tulee keinuvista suorannoista

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
26.1.2018 klo 11.51

Nimi Lullampi juontuu ilmeisesti siitä, että lammen sammalrannat ovat "lullaavan" hyllyviä.

Lullampi-niminen lampi sijaitsee Pohjois-Espoossa Lakiston kaupunginosassa. Paikka on vanhastaan kuulunut Takkulan kylään. Lampi on pieni ja melko syrjäinen. Kaakkoispuolitse sen ohittaa Rinnekotiin kulkeva autotie, mutta muuten lampi on Pohjois-Espoon laajojen metsämaiden ympäröimää. Etelärannalla kasvaa osmankäämiä.

Lammennimi on merkitty karttaan ensimmäisen kerran vuonna 1775 kirjoitusasussa Lull  lambi. Opaskartassa esiintyi vuosina 19701988 Lull-lampi, mutta vuodesta 1990 käytössä on ollut nykyinen asu. Ruotsinkielisillä on ollut kansanomaisessa käytössä helpommin äännettävä Lullam-mukaelma, mutta karttoihin on merkitty pelkkä suomenkielinen Lullampi-nimi.

Nimi on merkityssisällöltään epäselvä. 1960-luvulla alueella kiertäneelle paikannimikerääjälle kerrottiin, että lammen soiset rannat olivat ”hyllyviä” ja ”keinuvia”. Tällöin nimi voitaisiin yhdistää sanaan lulla, lullu ’kehto’ ja verbiin lullata, lulluttaa ’keinua, tuudittaa’. Ne on lainattu suomeen ruotsin samanmerkityksellisistä sanoista. Nimi lienee alun perin *Lulla-alkuinen, mahdollisesti *Lullavalampi.

Lähde: Sirkka Paikkalan tutkimus teoksessa Järvi-Espoo: vesistönimet, luontoa, historiaa ja tulevaisuutta 1992, s. 63.

(Viikon nimi 4/2018. Marika Luhtala, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)

Lammennimi on vuoden 1973 opaskartassa kirjoitusasussa Lull-lampi. Kartta: Espoon karttapalvelu.