Laamanni lampaan asussa

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
6.9.2019 klo 14.04

Muuralassa Muuralantiestä luoteeseen erkaantuu Lammaksenpolku – Lammasstigen. Vaikka kadun suomenkielinen nimi saattaakin äkkiseltään herättää kysymyksiä nimistönsuunnittelijan kielitajun tarkkuudesta, kun ei ’lammasta’ ole osannut taivuttaa, ruotsinkielinen nimi paljastaa kadunnimen perustuvan erisnimeen Lammas.

Lammas oli Morbyn kylään kuuluneen kantatalon nimi. Alun perin nimi on ollut Lagmans, johon sisältyy ruotsin ’laamannia’ merkitsevä sana lagman. Talo onkin saattanut olla aikoinaan laamannin omistama. Nykyinen Lammaksenpolku kulkee vanhan talonpaikan sijoilla: 1900-luvulla Lammaksen talo sijaitsi nykyisen polun pohjoispäässä ja vanhempi talon paikka oli alkuaan vähän etelämpänä.

Nimi Lammaksenpolku – Lammasstigen lisättiin asemakaavaan 1993 ja otettiin käyttöön 1995.

Lähde: Kylä-Espoo (2008), Espoon nimistöryhmän arkistot

(Viikon nimi 35/2019. Kallas Lukka, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus)