Meidän Espoonlahti ja Kivenlahti asukaskysely

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
10.2.2020 klo 9.50

Meidän Espoonlahti ja Kivenlahti -kysely oli avoinna maaliskuussa vuonna 2019. Kyselyn tavoitteena oli selvittää asukkaiden ja toimijoiden näkemyksiä alueen nykytilasta ja tulevaisuudesta. Millaisessa Espoonlahdessa tai Kivenlahdessa sitten halutaan asua ja toimia? Missä ovat vastaajalle tärkeät paikat Espoonlahdessa tai Kivenlahdessa? Entä minkälaisia asuntoja Espoonlahdessa tai Kivenlahdessa tulisi olla?

Vastaajat merkitsivät tärkeitä paikkoja erityisesti vapaa-aikaan ja virkistykseen liittyen. Tärkeinä paikkoina korostuivat erityisesti rantaraitti, Espoonlahden urheilupuisto ja Sammalvuori. Myös alueen erilaiset palvelut ovat vastaajille tärkeitä. Palvelumerkinnät keskittyivät erityisesti Espoonlahden ja Kivenlahden keskuksiin. Suurimmat kehittämistoiveet liittyivät Espoonlahden ja Kivenlahden keskuksien rakennetun ympäristön kohentamiseen ja keskuksissa oleviin palveluihin. Vastauksissa toivottiin myös kevyen liikenteen, joukkoliikenteen ja henkilöautoliikenteen yhteyksien sujuvoittamista.

Kyselyyn vastasi noin 250 vastaajaa ja karttamerkintöjä tehtiin noin 2400 kappaletta. Alueella on käynnissä useita asemakaavoitushankkeita ja Kiviruukin osayleiskaava. Kyselyn tuloksia hyödynnetään alueen kaupunkisuunnittelussa, nykyisissä ja tulevissa kaavoitushankkeissa.
Meidän Espoonlahti ja Kivenlahti -asukaskyselyn tuloksia, 2019 -raportti. 

Lämmin kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!