Luonnonläheinen pientaloalue Kalajärvelle

15.6.2017 klo 15.22

Valtuusto hyväksyi 12.6.2017 Kalajärvenkallio asemakaavan ja siihen liittyvän Kalajärvi I b asemakaavan muutoksen. Kaava/kaavamuutos mahdollistaa lisää pientalorakentamista Kalajärvelle.

Kalajärvenkallion uusi erillispientalojen alue jakautuu neljäksi kortteliryhmäksi Kalajärvenrannasta rakennettavan uuden asuntokadun, Kalajärvenkallion molemmin puolin. Kortteliryhmien väliin jää metsävyöhykkeitä viheryhteyksien turvaamiseksi ja metsäsilhuetin säilyttämiseksi.

Asuntokorttelit esitetään toteutettaviksi ensisijaisesti ryhmärakentamisena eli omakotitaloina yhteisillä tonteilla. Kadun varrella korttelit voidaan haluttaessa jakaa myös erillistonteiksi. Yhtiömuotoinen rakentaminen helpottaa rakennusten ja kunnallistekniikan sovittamista herkkään maisemaan ja maastoon.

Valtuuston päätös 12.6.2017

Lisätietoa löytyy hankesivuilta: Kalajärvenkallio, 720900