Latokaskeen merkittävä urheilupuisto, Matinkylän vanha ostari puretaan

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
12.6.2018 klo 11.40

Valtuustossa käsiteltiin maanantaina 11.6. useita kaavahankkeita. Kaitaa-Iivisniemen osayleiskaavan lisäksi hyväksyttiin monta merkittävää asemakaavaa, mm. Latokaskenniitty, joka mahdollistaa ison urheilupuiston rakentamisen Latokaskeen. Lisäksi kaavat mahdollistavat Matinkylän vanhan ostoskeskuksen kehittämisen, Gobbackantien eteläosan rakentamisen Viiskorpeen ja uuden asuinkerrostalokorttelin tulon Suurpeltoon. (Ennakkotieto 12.6.)

Valtuusto hyväksyi 11.6.2018, pöytäkirja/ennakkotieto

  1. Latokaskenniityn asemakaavan ja – muutoksen.

Tavoitteena on sijoittaa urheilupuisto Latokaskenniityn alueelle ja täydentää alueen nykyistä pientaloaluetta urheilupuiston reunalle.

Tavoitteena on vähemmän rakennettu ja enemmän puistomainen ympäristö, joka kunnioittaa alueen avointa luonnetta. Uudet rakennukset liittyvät viereisiin asuinalueisiin ja niiden suunnittelussa huomioidaan viereisten rakennusten mittakaava ja rakenne. Lisätietoa: Latokaskenniitty,432100

2. Tolppolanmäen asemakaavan.

Kaava mahdollistaa osaltaan Perusmäki-Viiskorpi-alueen kunnallistekniikan sekä uuden etelä-pohjoissuuntaisen alueellisen kokoojakadun, Gobbackantien eteläosan rakentamisen. Lisätietoa:  Tolppolanmäki, 714400

3. Kaitaa-Iivisniemen osayleiskaavan.

Osayleiskaavan tarkoituksena on lisätä asumista tulevan metroaseman välittömässä ympäristössä. Lisätietoa: Kaitaa-Iivisniemi osayleiskaava

4. Matinmetsän asemakaavamuutoksen.

Kaavamuutoksella mahdollistetaan Matinkylän vanhan ostarin muuttaminen pääosin asumistarkoituksen. Lähikaupan ja asuinrakennusten sisäänkäynnit parantavat Matinkadun viihtyisyyttä.   Kaavamuutokseen sisältyy paljon aineistoa, joihin kannattaa tutustua! Lisätietoa: Matinmetsä, 310216

5. Suurpelto IIA:n asemakaava,

Kaava mahdollistaa asuinkerrostalojen korttelin. Lisätietoa: Suurpelto III A 330601