Lainvoimaisia asemakaavoja

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
14.2.2018 klo 16.28

Ystävänpäivänä 14.2.2018 kuulutettiin lainvoimaiseksi kolme asemakaavaa / kaavamuutosta: Kaskihaka Latokaskesta, Kulmakorpi I Kolmperästä ja Luuvanmäki Laaksolahdesta.

Kaskihaan asemakaavalla täydennetään nykyistä pientaloaluetta ja mahdollistetaan virkistysyhteys tulevasta urheilupuistosta keskuspuistoon. Samalla turvataan alueella kulkevat liito-oravareitit ja parannetaan liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta osoittamalla kaksi kiertoliittymää Nöykkiönkadulle.

Espoon länsirajan Ämmässuon jätteenkäsittelyalueen koillispuolen Kulmakorpi I kaava luo toimivaa työpaikka- ja yritysaluetta. Nyt mahdollistetaan yritystonttitarjontaa pääosin teollisuudelle ja varastoinnille. 

Laaksolahdessa parannetaan Äraportti-katujärjestelyjä.

Kuulutus (ote)

LAINVOIMAISIA ASEMAKAAVAN MUUTOKSIA

Valtuusto hyväksyi 11.12.2017
109 § KASKIHAKA, asemakaavan muutoksen 46. kaupunginosassa (Latokaski), alue 432400.
110 § KULMAKORPI I, asemakaavan muutoksen 75. kaupunginosassa (Kolmperä), alue 640200.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 13.12.2017
104 § LUUVANMÄKI, asemakaavan muutoksen 60. kaupunginosassa (Laaksolahti), alue 141201.

Espoo 14.2.2018               Kaupunginhallitus ja kaupunkisuunnittelukeskus

Lisätietoa

Lisätietoa löytyy hankkeiden omilta verkkosivuilta:

Kaskihaka, 432400

Kulmakorpi I, 640200

Luuvanmäki, 141201