Lainvoimaisia asemakaavamuutoksia

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
13.12.2017 klo 8.53

13.12.2017 tuli lainvoimaiseksi Suvelan Onnena - tunnettu kaavahanke. Samalla kuulutettiin lainvoimaiseksi myös Lommilan kaavamuutokset, Toppelundin kaavamuutos Haukilahdesta sekä Maari III Otaniemestä.

Kuulutus (ote)

LAINVOIMAISIA ASEMAKAAVAN MUUTOKSIA

Valtuusto hyväksyi 12.10.2015
148 § LOMMILA, asemakaavan muutoksen. Samalla valtuusto hyväksyi siihen liittyvät seuraavat asemakaavan muutokset:
– Nimismiehenmäki I, joka käsittää puistoaluetta 47. kaupunginosassa (Muurala),
– Miilukorpi, joka käsittää liikennealuetta 72. kaupunginosassa (Karhusuo) ja
– Kirskumäki, Fallåker, joka käsittää katualuetta 64. kaupunginosassa (Karvasmäki).

Valtuusto hyväksyi 16.10.2017
75 § SUVELA I, asemakaavan muutoksen 40. kaupunginosassa (Espoon keskus), alue 611519.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 11.10.2017
51 § MAARI III, asemakaavan muutoksen 10. kaupunginosassa (Otaniemi), alue 221003.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 25.5.2016
100 § TOPPELUND II, asemakaavan muutoksen 14. kaupunginosassa (Haukilahti), alue 231014.

Espoo 13.12.2017              Kaupunkisuunnittelukeskus

Lisätietoa

Suvela I, Suvelan Onni, 611519

Lommila, 630102

Toppelund II, 231014

Maari III, 221003