Kutsu Leppävaaran keskustan rakentajille ja kehittäjille

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
16.10.2013 klo 0.00

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti 23.9.2013. Leppävaaran Sellon pohjoispuolisen alueen,  Leppävaaran keskustan, suunnitteluvarauksen hakumenettelystä. 

Leppävaaran keskustaan haetaan ehdotuksia, joiden pohjalta voidaan esittää suunnitteluvarausta yhdelle tai useammalle toteuttajaryhmälle.

Ehdotusten suunnitteluaika on 22.10.2013–17.1.2014 klo 12.00. Tavoitteena on kehittää Leppävaaran keskustaa tehokkaana, toiminnallisesti monipuolisena ja elävänä sekä kaupunkikuvallisesti korkeatasoisena keskustaympäristönä.

Osallistujien toivotaan muodostavan monialaisia suunnittelu- ja toteuttajaryhmiä. Asemakaavan muutos ja suunnittelutyö on tarkoitus aloittaa vuoden 2014 alkupuolella.


merja.a.aho@espoo.fi ja maria.h.aaltonen@espoo.fi.