Kivenlahden rakennetun ympäristön inventointi alkaa

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
26.3.2019 klo 12.45

Kivenlahden rakennetun kulttuuriympäristön inventointi aloitetaan Kivenlahden maastossa huhtikuussa 2019. Inventoijat liikkuvat huhti-toukokuun aikana Kivenlahden alueella kuvaten ympäristöä. Inventoinnin tavoitteena on tunnistaa Kivenlahden rakennetun ympäristön arvokkaat aluekokonaisuudet ja niiden ominaispiirteet sekä rakennuskanta.

Espoon kaupunkisuunnittelukeskus hyödyntää inventoinnin tuloksia myös muun muassa Kivenlahden täydennysrakentamisen ohjaamisessa ja laatii tulosten perusteella Kivenlahden keskeisten alueiden kehittämisen periaatteet. Lisäksi tuloksia voidaan hyödyntää käyttötarkoitusten muutoksia ja rakennusten kunnostustöitä suunniteltaessa. Koko työn tavoitteena on pelkistetysti esittää alueen erilaisten paikkojen arvot ja ominaispiirteet sekä niiden kestävyys muun muassa ympäristön muutokselle.

Espoon kaupunki on tilannut inventoinnin Ramboll Finland Oy:ltä. Selvityksen valmistumisesta kerrotaan Kaavoitus-sivulla, ja se julkaistaan Espoonlahden asemakaavoituksen hankesivuilla kohdassa Kivenlahden täydennysrakentaminen.

Lisätiedot
Arkkitehti Lauri Kolttola, p. 040 670 4920, lauri.kolttola@espoo.fi