Käveltävä kaupunki on tulevaisuutta

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
17.9.2020 klo 16.51

Käveltävässä kaupungissa lähipalvelut ovat kävely- ja pyöräilyetäisyydellä. Espoo kasvaa lähivuosina ja -vuosikymmeninä etenkin keskuksissaan. Entistä kaupunkimaisemmissa keskuksissa on työpaikkoja, monipuolisia palveluita ja viihtyisää, käveltävää ympäristöä.  

Fyysinen ympäristö vaikuttaa tutkitusti ihmisten liikkumisvalintoihin. Toimiva, viihtyisä, vehreä ja turvallinen kaupunkiympäristö houkuttelee kestäviin liikkumistapoihin, kuitenkaan autoilua estämättä. Asukkaat voivat valita kulloinkin parhaimman, tilanteeseen sopivan liikkumismuodon.  

Tavoitteena espoolaisten hyvä elämä  

Kun kaupunki suunnitellaan käveltäväksi, kaikki hyötyvät. Liikkuminen kävellen ja pyöräillen edistää terveyttä ja vähentää liikenteen päästöjä. Toimeliaisuutta ja ihmisten kohtaamisia synnyttävä fyysinen ympäristö on hyvän elämän perusta.  Kävelijät käyttävät usein paikallisia palveluja ja voivat näin hyödyttää alueen yrityksiä. Viihtyisät ja monipuoliset keskustat houkuttelevat osaajia, jotka vahvistavat Espoon elinvoimaa.  

Kävelyn ja pyöräilyn hiilijalanjälki on kaikista liikkumismuodoista pienin, kehittyipä ajoneuvoteknologia miten älykkääksi tahansa. Autoilun vähentyessä ruuhkat helpottavat ja arjen liikkumisen olosuhteet paranevat myös autoilijoilla.  

Keskustatyö on yhteistyötä

Espoon kaupunkikeskukset kasvavat, tiivistyvät ja muuttuvat, kun muuttoliike pääkaupunkiseudulle ja Espooseen jatkuu. Kaupunkisuunnittelukeskuksen tavoitteena on, että jokainen kaupunkikeskus kehittyy omien vahvuuksiensa pohjalta monipuolisina työn, asumisen ja vapaa-ajan ympäristöinä. 

Samaan aikaan Espoon pitää toimia kokonaisuutena. Sujuvat yhteydet parantavat ihmisten arkea ja mahdollistavat kestävän liikkumisen keskuksiin ja niiden välillä. 

Kaupunkikeskusten kokonaisuuden suunnittelusta vastaa Espoon kaupunkisuunnittelukeskus. Keskustatyön tuloksena syntyy visio Espoon keskustoista ja kunkin keskuksen kehittämistä ohjaavat periaatteet. 

Tässä onnistuessamme saamme kaikki nauttia kestävästä, kaupunkimaisemmasta ja viihtyisämmästä Espoosta. 

Yhteyshenkilö: suunnittelupäällikkö Johanna Palomäki. johanna.palomaki@espoo.fi