Kaupunkitekniikan keskus kokeilee Otakantaa.fi-sivuston käyttöä

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
22.3.2021 klo 10.00

Suunnitteluyksikössä toteutetaan vuosittain 200-300 hanketta. Hankkeistamme käydään keskustelua monilla epävirallisilla alustoilla kuten Puskaradio Espoo -facebook ryhmässä. Halusimme kokeilla virallisen keskustelualustan käyttöä osana suunnitteluhankkeiden vuorovaikutusta.

Kokeilun aikana on laadittu kaupunkitekniikan keskuksen nettikeskustelun etiketti ja havaittu, että Otakantaa.fi -sivusto toimii vuorovaikutuksen suhteen myös jälkiarvioinnin työkaluna, kun vuorovaikutuksen eri vaiheisiin ja keskusteluihin voidaan palata, niitä seurata ja vaikutuksia todentaa. Otakantaa.fi -sivuston käyttö näyttääkin lisäävän vuorovaikutuksen lisäksi avoimuutta. Hankkeille annetun palautteen lisäksi Otakantaa.fi-sivusto mahdollistaa asukkaiden välisen keskustelun kaupungin isännöimällä keskustelualueella.

Osaan Otakantaa.fi-sivuston hankkeita on tehty esittelyvideo. Videolla hankkeen projektipäällikkö johdattaa katselijan hankkeen yksityiskohtiin, aikatauluun ja vaikuttamismahdollisuuksiin. Videot on tekstitetty ja ne parantavat huomattavasti hankkeiden saavutettavuutta.

Kaupunkitekniikan keskuksen suunnitteluyksikkö on saanut Otakantaa.fi-sivuston käytöstä erittäin hyvää palautetta. Asukkaat ovat pitäneet siitä, että hankkeeseen voi käydä omaan tahtiin tutustumassa ja osallistumassa. Suunnittelijat ovat olleet tyytyväisiä sivuston helppokäyttöisyyteen ja saadun palautteen korkeaan tasoon.

Sivustolle pääset tästä.

Lisätietoja:

Niko Riepponen, osallisuusmuotoilija
niko.riepponen(at)espoo.fi

Marko Pesonen, osallisuusmuotoilija
marko.pesonen(at)espoo.fi