Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi ensimmäiset nk. vaihettaiset asemakaavamuutokset

 • Jaa Facebookissa
 • Jaa Twitterissä
29.3.2018 klo 15.08

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 27.3.2018 vaiheittaisia asemakaavamuutoksia.

Vaiheittaisilla asemakaavan muutoksilla muutettiin pysäköintimääräyksiä vastamaan kaupungin pysäköintitavoitteita Otaniemen ja Kivenlahden alueilla.

Otaniemen Servinniemen kaavamuutoksessa pysäköintimääräyksiä muutettiin vastaamaan kaupungin pysäköintitavoitteita opiskelija-asunnoille. Kivenlahden keskusta-alueen pysäköintimääräystä muutettiin helpottamaan alueen täydennysrakentamista.

Kaupunkisuunnittelulautakunta 27.3.2018, pöytäkirja/ennakkotieto

1.5.2017 voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen mukaisesti asemakaavan muutos voidaan laatia myös vaiheittain. Vaiheittaisella asemakaavan muutoksella voidaan muuttaa ainoastaan rajattua asiakokonaisuutta, eivätkä muutoksen vaikutukset saa ulottua laajalti muihin voimassa olevassa asemakaavassa käsiteltyihin asioihin. Nykyisen, voimassa olevan, asemakaavan merkinnät ja määräykset jäävät kaikilta muilta osiltaan voimaan.

Kivenlahti IA, VK 4001-4005

Kivenlahden suunnittelualue jakautuu viiteen eri vaiheittaiseen asemakaavan muutokseen. Vaiheittaisilla asemakaavan muutoksilla lievennetään alueen asumisen pysäköintimääräyksiä seuraavasti:

 • Nykyinen määräys: 1 ap / asunto, kuitenkin vähintään 1 ap / 85 k-m2
 • Uusi määräys: 1 ap / 130 k-m2, kuitenkin vähintään 0,5 ap / asunto

Uusi asuntojen autopaikkoja koskeva kaavamääräys ei vaikuta olemassa olevien autopaikkojen määrään.

Vastaavasti Otaniemessä päivitettiin pysäköintimääräyksiä opiskelija-asuntojen laskentaohjeen mukaisesti.

 • Nykyinen määräys:
  • K. 10007:
   • asuntolarakennuksissa 1 ap/  150 k-m2 kohti ja
   • muissa asuinrakennuksissa 1 ap / 85 k-m2
  • K. 10005 ja 10008: 1 ap / 150 k-m2. 
 • Uusi määräys:  vähintään 1 ap / valtion tukeman opiskelija-asuntotuotannon 500 k-m2