Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokous 12.6.2018

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
30.6.2018 klo 8.18

Päätöspöytäkirja julkaistaan kokousta seuraavan viikon perjantaina. Pöytäkirja korvaa ennakkotiedon, kun pöytäkirja on tarkastettu.

Kaupunkisuunnittelulautakunta 12.6.2018

ENNAKKOTIEDOT 12.6.2018

Högnäs, asemakaavaehdotuksen hyväksyminen uudelleen nähtäville
alue 633000, 65. kaupunginosa Högnäs, pöydälle 29.5.2018

Laaksolahti I, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 140703, 60. kaupunginosa Laaksolahti, pöydälle 29.5.2018
Päätös: Ehdotuksen mukaan

Kipparinkatu, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi, alue 410309, 34. kaupunginosa Espoonlahti (Kh-Kv-asia)
Päätös: Ehdotuksen mukaan

Finnoon keskus, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavaksi ja asemakaavan muutokseksi, alue 441500, 31. kaupunginosa Kaitaa (Kh-Kv-asia)

Säterinkallionkulma, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavaksi ja asemakaavan muutokseksi, alue 118000, 51. kaupunginosa Leppävaara
(Kh-Kv-asia)
Päätös: Palautettiin

Miilukorpi II, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavaksi, alue 631900, 72. kaupunginosa, Karhusuo (Kh-Kv-asia)
Päätös: Pöydälle

Ylämyllynaukio, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville
alue 631302, 72. kaupunginosa Karhusuo
Päätös: Pöydälle

Länsi-Suviniitty, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen uudelleen nähtäville (MRA 32 §), alue 613303, 40. Espoon keskus
Päätös: Ehdotuksen mukaan

Karakallio, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville
alue 131407 57. kaupunginosa Karakallio
Päätös: Hyväksyttiin lisäyksin

Lystimäki, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 321218, 22. kaupunginosa Olari
Päätös: Ehdotuksen mukaan

Keilaniemi, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville
alue 220828, 10. kaupunginosa Otaniemi
Päätös: Ehdotuksen mukaan

Kaupunkisuunnittelulautakunnan selvitys tarkastuslautakunnan vuoden 2017 arviointikertomuksessa esittämistä havainnoista
Päätös: Merkittiin tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunnan talousarvioesityksen ja taloussuunnitelman valmistelun lähtökohdat vuosille 2019 - 2021
Päätös: Merkittiin tiedoksi

Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Tapiolan keskuksen (Länsituulenaukio ym.) rakennuskieltoa koskevan valituksen johdosta
Päätös: Ehdotuksen mukaan

Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset
Päätös: Merkittiin tiedoksi

Esityslistat ja pöytäkirjat

Kaavoitushankkeet

Kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelemät kaavahankkeet löytyvät Asemakaavoituskohteet-sivuilta. Voit etsiä vireillä olevia asemakaavoja kaavan nimen tai alueen numeron avulla ja aluekohtaisesti Asemakaavoituskohteet sivuilta.
Yleiskaavoituksen kaavoituskohteet ovat Vireillä olevat osayleiskaavat-sivuilla.