Kaupunkikotien suunnittelu Espoonlahden Hannusrantaan etenee

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
26.8.2020 klo 13.00

Metron rakentamisen myötä Espoon metroradan läheiset asuinalueet muuttuvat kaupunkimaisemmiksi. Kaitaalle suunnitellun metroaseman ja Hannusjärven viereen muodostuu viihtyisä, järven luonnonarvot huomioiva ja vähähiilinen asuinalue. 

Hannusrannan kaavamuutos on vireillä maanomistajien hakemuksen perusteella. Asemakaavamuutos mahdollistaa rakennusoikeutta yhteensä 74 000  kerrosneliömetriä ja sen myötä uusia kerrostalokoteja voidaan rakentaa noin 1500 asukkaalle. Uudet kodit voidaan suunnitelmien edetessä rakentaa 300 metrin säteelle Kaitaan tulevalta metroasemalta. 

Hannusrannassa yhdistyvät kaupunkimainen mukavuus ja luonnonläheisyys 


Alueen suunnittelussa tavoitellaan vähähiilistä asuinaluetta ja energian tuottamista uusiutuvilla energiamuodoilla. Hannusrantaan muuttavat arvostavat kaupunkimaista asumista hyvien liikenneyhteyksien ja ulkoilumaastojen äärellä. Kaitaan metroaseman läheisyydessä on sujuvat joukkoliikenneyhteydet ja liikkuminen jalan tai pyöräillen on kätevää. Hannusrannan valttikorttina on loistava sijainti, joka mahdollistaa ympäristötietoisen liikkumisen.
 
“Hannusrannan ja Kaitaan metrokeskuksen maamerkiksi on suunniteltu 12-kerroksinen asuinrakennus. Muutoin talojen kerrosluku vaihtelee 2-8 kerroksen välillä. Järven puolella rakennukset madaltuvat rantaa kohti”, kertoo asemakaavapäällikkö Ossi Keränen.

Alueen pääkatu on Hannusranta, joka sijaitsee Hannusjärven itäpuolella. Kaitaantien ja Hannusranta-kadun eteläpäähän, lähelle metroasemaa tulee runsaasti kivijalkaliiketiloja. Alueelle rakennetaan myös kivijalkapäiväkoti
 
Hannusranta on alueen ainoa ajoneuvoliikenteen katu ja se säilyy pääosin nykyisellä paikallaan. Asukaspysäköintiä varten rakennetaan kaksi pysäköintilaitoista kadun molemmin puolin. Pysäköintitalojen katot voidaan toteuttaa viherkattoina tai hyödyntää aurinkoenergian tuotannossa. Alueen pohjoisosassa oleva Hannusmetsä-katu muutetaan jalankulku- ja pyörätieksi.

Suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomioita Hannusjärven suojeluun ja hulevesien hallintaan


Hannusjärven suojelu ja virkistysarvot on otettu erityisesti huomioon suunnittelussa.  Tavoitteena on järven tilan parantuminen tulevaisuudessa. Hannusjärven hoito- ja käyttösuunnitelman valmistelu on aloitettu.

Järven rantavyöhyke muutetaan luonnonmukaisena kehitettäväksi rantapuistoksi, joka toimii paitsi virkistysreittinä, myös liito-oravan latvusyhteytenä niiden ydinalueiden välillä.
 
Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee asemakaavaehdotuksen hyväksymistä nähtäville kokouksessaan 2.9.2020.


Siirry Hannusranta-hankkeen sivulle.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksen esityslista 2.9.2020.