Kaupunginhallitus: Keilaniemenranta uudistuu

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
27.5.2019 klo 18.02

Kaupunginhallitus hyväksyi Keilaniemenrannan sopimukset, joiden mukaan Regenero Oy kehittää, suunnittelee, rakennuttaa ja toteuttaa Keilaniemenrannan alueelle monipuolisen, korkeatasoisen, vetovoimaisen ja elinvoimaisen aluekokonaisuuden.

Keilaniemenrannan suunnitelman mukaan merestä täytetään noin 1,3 ha alue, joka on nyt kaupungin omistuksessa. ”Raaden hampaana” tunnettu toimistotalo peruskorjataan nykyaikaisiksi toimistotiloiksi, rakennuksen pohjakerrokseen tulee mm. liike- ja palvelutiloja ja ylimpiin kerroksiin ravintolatiloja. Metroasemaa vastapäätä Keilaniementien varteen toteutetaan uusi Keilaniementori, johon tulee myös liike- ja palvelutiloja kahteen paviljonkirakennukseen. Rantaan tulee kaksi asuinrakennusta sekä uusi 160 m korkea toimisto- ja hotellirakennus. Nykyinen Keilalammen toimistorakennus peruskorjataan ja kehitetään ympäristöön avautuvaksi. Rantaa kiertämään rakennetaan julkinen Keilaniemenpromenadi.

Keilaniemi on voimakkaasti kehittymässä metron, Raide-Jokerin ja Aalto-yliopiston myötä. Keilaniemenrannan toteuttamisen ansiosta Keilaniemen elinvoima kasvaa entisestään ja Keilaniemeen saadaan ainutlaatuinen merelle avautuva keskus.

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto hyväksyy Keilaniemenrannan asemakaavan muutoksen.

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto hyväksyy hankesuunnitelman Rehtorintie 11 koulurakennuksen ja liikuntahallin peruskorjauksesta sekä koulutilojen osittaisesta muutoksesta uusien oppimisympäristöjen mukaisiksi.

Kaupunginhallitus päätti, että Soukankujan päiväkotihankkeen rakentaminen voidaan käynnistää ja sen toteuttamisen edellyttämät urakka- yms. sopimukset voidaan solmia.

Kaupunginhallitus hyväksyi vammaispalvelulain mukaisten vaikeavammaisten henkilöiden kuljetuspalvelun omavastuuosuudet 1.6.2019 alkaen esityksestä poiketen niin, että koko matkustusalueella noudatetaan seuraavia hintoja: aikuisen matka 2,80, lapsi 1,40 sekä 30 vrk aikuinen 59,70, lapsi 29,90 ja opiskelijat 32,80 opiskelu- ja työmatkat.

Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan liitolle lausunnon Uusimaa-kaavan 2050 Helsingin seudun vaihekaavan ehdotusvaiheen kokonaisuudesta. Lausuntoluonnokseen päätettiin joukko muutoksia.

Kaupunginhallituksen esityslista/ennakkopöytäkirja 27.5.2019 

Lisätietoja Keilaniemenranta, 220833