Kaupunginhallitus: Kaavoitusohjelma 2018-2021 hyväksyttiin

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
4.12.2017 klo 15.24

Kaupunginhallitus hyväksyi omalta osaltaan Espoon lausunnon vastauksena sosiaali- ja terveydenhuollon luonnoksesta valinnanvapauslainsäädännöksi. Lausunto päätetään vielä valtuustossa 11.12.2017.

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy muutetun Lahdenpohjan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa pikaraitiotien kulkeminen Kehä I:n itäreunalla ja samalla kaavoittaa Kehä I. Ruukinrannan alue liitetään liikenneverkkoon Kurkijoentien risteyssillalla, eikä kaavassa esitetä rinnakkaiskatua. Kaavassa on myös huomioitu kunnallistekniikan tarpeet. Suunnittelualueella on huomioitu rantaraitti ja liito-oravien ekologiset yhteydet sekä linnustoalueen ja vanhan metsän suojelutoimenpiteitä.
Kaupunginhallitus hyväksyi Espoon kaavoitusohjelman 2018 – 2021. Kaavoitusohjelman tavoitteiden mukaisesti suurin osa kasvusta suunnataan nykyisiin ja tuleviin joukkoliikennekäytäviin. Uusien alueiden rakentamisen rinnalla täydennysrakentaminen tiivistää olemassa olevaa kaupunkirakennetta ja hyödyntää jo rakennettuja palveluja ja infrastruktuuria.

Virastokeskuksen kehittäminen ja Espoon kaupungintalon tilaratkaisu jätettiin pöydälle.

Valtuustokysymys asiakasmaksujen perinnästä ja ulosotosta palautettiin valmisteltavaksi.

Muut asiat hyväksyttiin esityksen mukaan.

Esityslistat ja pöytäkirjat