Kaupunginhallituksen päätöksiä 5.10.

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
5.10.2020 klo 17.50

Kaupunginhallitus hyväksyi Satukujan asemakaavan muutoksen Matinkylässä. Myymälärakennukselle varattu tontti muutetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi, jonka katutasoon tulee rakentaa vähintään 80 kerrosneliömetriä liike-, toimisto- tai palvelutilaa. Kaavamuutos tukee yhdyskuntarakenteen tiivistämistä.  Nyt tontilla on yksikerroksinen, harjakattoinen myymälärakennus, jossa toimii tällä hetkellä kirpputori.

Kaupunginhallitus hyväksyi Eestinmalmin asemakaavan muutoksen Nöykkiössä. Muutoksessa suojaviheralue ja osa liikennealuetta muutetaan osaksi liikerakennusten korttelialuetta ja tonttia. Samalla mahdollistetaan liikerakennuksen kellarikerroksessa sijaitsevien varastotilojen muuttaminen myymälätiloiksi nostamalla tontin rakennusoikeutta.

Kaupunginhallitus päätti hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta Bergön osayleiskaavaa koskevasta Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä.

Kaitaan metrokeskuksen asemakaava jätetiin yksimielisesti pöydälle.

Muut asiat päätettiin esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallituksen esityslista