Kaupunginhallituksen päätöksiä 4.11.2019

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
4.11.2019 klo 18.47

Kaupunginhallitus päätti antaa muistutuksen Uusimaa-kaavan 2050 ehdotusaineistosta. Epätasalaatuisen ja puutteellisen inventointitiedon vuoksi uusia luonnon kannalta tärkeitä alueita tulisi osoittaa ensisijaisesti muilla kuin suojelumerkinnöillä. Liikennehankkeiden osalta Espoo toistaa aiemmat kannanottonsa. Tallinnan tunnelin prosessi on vielä liian kesken ja ratkaisu linjauksesta tulee tehdä myöhemmin, kun linjausvaihtoehtoja on ehditty aidosti tutkia, arvioida ja vertailla. Kehä II:n jatke tulee merkitä kaavakarttaan tässä vaiheessa liikenteen yhteystarpeena, koska sen tarkka sijainti ja toteutustapa vaativat tarkempaa selvittämistä.

Raskaan raideliikenteen varikkoa ei tule sijoittaa Luomaan eikä Mankkiin, sillä alueen arvot ja lähtökohdat eivät puolla varikon sijoittamista. Varikkojen sijoittamiseksi on ensin laadittava useita vaihtoehtoisia arvioita, joihin tulee sisältyä ainakin Ilmalan varikkoalueen kehittäminen, varikkotarpeiden vähentäminen ns. heilurimallilla sekä läntinen varikon sijoittaminen Kirkkonummen keskustan länsipuolelle esimerkiksi Vuohimäen alueelle.

Kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan vuoden 2019 kolmannen osavuosikatsauksen ja siitä johtuvat toimenpiteet. Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää, että operatiivista johtamista kehitetään ja loppuvuoden aikana tehtävät hankinnat käydään perusteellisesti läpi.

Vuoden 2020 talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyminen jätettiin suunnitellusti pöydälle valtuustoryhmien neuvottelujen ajaksi.

Kaupunginhallitus sai selvityksen Pohjois-Tapiolan koulun ja Leppävaaran lukion ajankohtaisesta sisäilmatilanteesta. Molemmissa kohteissa on toteutettu aktiivisesti toimenpiteitä ja Tilapalvelut seuraa ilmanvaihdon toimivuutta, tilojen paine-eroja ja sisäilmaolosuhteita. Pohjois-Tapiolan kouluun tehdystä ympäristöterveyden tarkastuksesta saapui raportti 31.10. Raportin mukaan kohteen käyttö voi jatkua.  Tilapalvelut toteuttaa ympäristöterveyden edellyttämät toimenpiteet.

Pysäköinnin toimenpideohjelma 2019-2022 jätettiin pöydälle.

Muut asiat tarkemmin ennakkopöytäkirjassa.

Kaupunginhallituksen esityslista ja ennakkopöytäkirja