Kaupunginhallituksen päätöksiä 30.9.2019

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
30.9.2019 klo 18.57

Kaupunginhallitus hyväksyi muutetun lausunnon julkisuuslain laajentamista koskevasta selvityksestä. Espoo katsoo, että julkisuuslainsäädännön soveltamisalaa voidaan laajentaa Oikeusministeriön selvityksen perusvaihtoehdon suuntaisesti.

Kaupunginhallitus hyväksyi Riihitonttu II asemakaavan muutoksen Niittykummussa. Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan uusi tiivis asuinrakentaminen Niittykummun metroaseman välittömään läheisyyteen, jolloin Merituulentien varren kaupunkirakenne selkeytyy. Asemakaavasta päättää valtuusto.

Kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan Gobbackankallion asemakaavan. Esittelijän lisäyksenä päätettiin, että Röyläntien varteen tutkitaan kevyen liikenteen väylän toteutus kaava-alueen toteuttamisen yhteydessä. Alue on Röyläntien varrella, Perusmäen ja osittain Bodomin kaupunginosissa. Tavoitteena on muodostaa viihtyisä, luonnonympäristön tarpeita huomioiva pientalovaltainen asuinalue kaupungin omistamalle maalle. Kaavalla turvataan liito-oravan elinympäristö sekä yhteydet viereisiin metsäalueisiin. Laadittava asemakaava täydentää alueen viheralueiden ja kevyen liikenteen verkostoa.

Kansainvälisen ilmastositoumuksen Covenant of Mayors for Climate and Energy:n mukaisen Espoon kaupungin kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelman hyväksyminen jätettiin yksimielisesti pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Tilapäisen valiokunnan asettaminen jätettiin yksimielisesti pöydälle.

Muut asiat päätettiin esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallituksen esityslista/ennakkopöytäkirja 30.9.2019 

Kaavahankkeen omille verkkosivuille:

 Riihitonttu II, 211836

Gobbackankallio, 713200