Kaupunginhallituksen päätöksiä 17.12.2018

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
17.12.2018 klo 17.33

Kaupunginhallitus hyväksyi johtamisen ja talouden tietojärjestelmäkokonaisuuden hankinnan valmistelusuunnitelman. Kaupunginhallitukselle raportoidaan valmistelun etenemisestä kevään 2019 aikana. Päätös etenemistavasta tehdään kesäkuun 2019 loppuun mennessä. Johtamisen ja talousohjauksen tietojärjestelmäkokonaisuuden ensimmäisen vaiheen käyttöönottotavoite on viimeistään vuoden 2022 alusta lukien.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden asemaa konserniyhteisön hallituksessa tarkentavan selvityksen valmistelutilanteen. Tarkentava selvitys hankitaan alkuperäisen selvityksen tuottajilta, yritysoikeuden professori Janne Ruohoselta sekä yritysjuridiikan professori Veikko Vahteralta.  Selvityksen tekemiseen osallistuu myös Turun yliopiston hallinto-oikeuden emeritusprofessori Heikki Kulla. Selvitys tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn 7.1.2019.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi vuoden 2018 marraskuun kuukausiraportin.

Kaupunginhallitus päätti hylätä oikaisuvaatimukset, jotka oli tehty kaupunginhallituksen päätöksestä viranhaltijan irtisanomista koskevassa asiassa.

Esittelijä poisti listalta suomenkielisen esiopetuksen järjestämisen sivistystoimen suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikössä.

Kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan Kipparinkadun asemakaavan Espoonlahdessa, Postipuunmäen asemakaavan Leppävaarassa ja Jänismäen asemakaavan Lippajärvellä. 

Myös muut asiat päätettiin esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallituksen esityslista/ennakkopöytäkirja

Kipparinkatu, 410309

Postipuunmäki,118100

Jänismäki, 150806