Kaupunginhallituksen päätöksiä 14.5.2018

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
14.5.2018 klo 14.42

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto hyväksyy Latokaskenniityn asemakaavan ja asemakaavan muutoksen Nöykkiössä. Tavoitteena on täydentää alueen nykyistä pientaloaluetta ja edistää urheilu- ja virkistystoimintaa sijoittamalla urheilupuisto Latokaskenniityn alueelle.

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto hyväksyy muutetun Tolppolanmäki - asemakaavan Perusmäessä. Asemakaava mahdollistaa Perusmäki-Viiskorpi-alueen kunnallistekniikan sekä uuden etelä-pohjoissuuntaisen alueellisen kokoojakadun, Gobbackantien eteläosan rakentamisen.

Kaitaa - Iivisniemi osayleiskaavan hyväksyminen jätettiin yksimielisesti pöydälle. Kaitaa - Iivisniemi osayleiskaava-alue on osa laajempaa Finnoo - Kaitaa visiota sekä tulevaa Länsimetron jatketta Matinkylästä länteen. Alueelle sijoittuu metrolinja ja -asema. Aluetta on tarkoitus kehittää kaupunkimaiseksi, yhdyskuntarakennetta eheyttäväksi ja joukkoliikenteeseen tukeutuvaksi asunto- ja työpaikka-alueeksi.

Kaupunginhallitus päätti esittää Uudenmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukselle 4,7 ha kokoisen luonnonsuojelualueen perustamista Espoon kaupungin omistuksessa olevaan Monikonpuron arvokkaaseen purolaaksoon.

Kaupnginhallituksen esityslista/ennakkopöytäkirja

Latokaskenniitty,432100

Tolppolanmäki, 714400

Kaitaa-Iivisniemi osayleiskaava