Kaupunginhallituksen päätöksiä 1.4.2019

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
1.4.2019 klo 18.24

Kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan Kivenlahden metrokeskuksen asemakaavan Espoonlahdessa. Muutoksella tavoitellaan kaupunkimaisen ja toiminnallisesti monipuolisen paikalliskeskuksen toteuttamista Kivenlahdessa metron läntisen pääteaseman lähiympäristössä. Kiviruukin alueen kehittäminen ja kytkeytyminen metron kehityskäytävään huomioidaan lisäämällä ja uudistamalla kulkuyhteyksiä Länsiväylän alitse. Kaupunginhallitus hyväksyi lisäksi Asuntosäätiön Kiinteistöt Oy:n ja Espoon kaupungin välisen maankäyttösopimuksen ja esisopimuksen alueiden vaihdosta.

Kivenlahden metrokeskuksen alueelle osoitetaan asuinkerrostaloja reilulle 1 400 uudelle asukkaalle. Uusi liikekeskus, kivijalkaliiketilat sekä toimitilat, liikuntakeskus ja hotelli luovat edellytyksiä monipuolisille kaupallisille ja muille palveluille sekä työpaikoille. Asemakaavalla varaudutaan metron liityntäpysäköinnin järjestämiseen. Kivenlahdentie siirretään uudeksi katuyhteydeksi Länsiväylän viereen. Kauklahdenväylä muutetaan katualueeksi. Keskustatoimintojen korttelialueella sallitaan myös opetustoimintaa palvelevat tilat. Kaupunginhallitus päätti lisäyksen, että Kivenlahden metrokeskuksen asemakaavan toteutuksessa ja sen lähialueiden asemakaavoissa pitää varautua huomattavasti nyt päätettyä suurempaan liityntäpysäköintipaikkamäärään. Tekeillä on kokonaisselvitys ja -suunnitelma siitä, paljonko liityntä- ja muita pysäköintipaikkoja ja millä aikavälillä tarvitaan Kivenlahteen ja muualle metroasemien yhteyteen. Selvityksessä ja suunnitelmassa tulee paneutua myös pysäköintipaikkojen laatuun ja valmistella asia kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Espoon kaupunginhallitus antaa lausunnon Vantaan yleiskaava 2020 -luonnoksesta. Lausunnon mukaan suunnittelun seudulliseen kokonaisuuteen ja seudullisiin vaikutuksiin on hyvä kiinnittää yhä tarkemmin huomiota sekä korjata Espoota koskevaa lähtötietoa. Espoo pitää tärkeänä, että kaavaluonnos mahdollistaa hyvät liikenneyhteydet Vantaalta Pohjois-Espooseen Tikkurilantien jatketta pitkin. Myyrmäen asema tulisi osoittaa seudullisesti merkittävänä liityntäpysäköintipaikkana. Espoo edellyttää, että Kehä II:n varaus tulee säilyttää tai sille tulee esittää korvaava ratkaisu. Yleiskaavalla tulee varmistaa valtakunnallisesti merkittävän Tallinnan tunnelin toteuttamisedellytykset, mutta tunnelin linjausvaihtoehtoja ei tule keskeneräisessä suunnittelutilanteessa lukita muilta osin kuin, että se osoitetaan kulkemaan lentokentän kautta. Espoo pitää seudun kannalta tärkeänä, että kaavassa on osoitettu aluevaraus uudelle täyttömäelle Kiilan alueelle.

Kaupunginhallitus päätti määrätä valtuuston hyväksymän Länsikorkeen asemakaavan muutoksen osittain voimaan siltä osin kuin alueeseen ei kohdistu valituksia.

Kaupunginhallitus päätti käynnistää Tynnyripuiston yhteisväestönsuojan rakentamishankkeen.

Kaupunginhallituksen esityslista/ennakkopöytäkirja 1.4.2019

Lisätietoa kaavahankkeiden sivuilta:

Kivenlahden metrokeskus, 412500

Länsikorkee, 210900