Luontoarvoihin liittyviä selvityksiä

Asemakaavoituksen yhteydessä teetetään lukuisia selvityksiä ja suunnitelmia. Ne löytyvät pääosin kunkin asemakaavoitushankkeen omilta sivuilta. Asemakaavoituksen luontoarvoihin liittyviä selvityksiä ja suunnitelmia on kerätty myös tänne.

Karhusaaren kulttuuriympäristöselvitys ja luontoselvitys 2019

Träskändanpuiston asemakaava-alueen inventointi (pdf, 39217 Kt)
Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit yy, Maisemasuunnittelu Hemgård, Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson, 2014.

Leimuniityn uudistamis- ja kunnostamissuunnitelma (pdf, 3516 Kt)
Maisema-akkitehdit Byman & Ruokonen oy

Gräsanjojan asemakaavatasoinen puistosuunnitelma (alustava) (pdf, 34671 Kt), 30.6.2016 LOCI maisema-arkkitehdit Oy

Raportti Espoon Gräsanojan luontoarvojen tarkistuksesta vuonna 2015, Ympäristötutkimus Yrjölä oy, 27.11.2015 (pdf, 3405 Kt)

Selvitys liito-oravien ja maankaytön yhteensovittamisesta Espoonlahden ja Matinkylän alueilla 2014
Liito-oravaselvitys 1014, Suunnitelmakartta 1:10 000 kokonaiskuva
Kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 5/2014, 30.5.2014

Liito-oravien radioseuranta Espoonlahden ja Matinkylän suuralueilla 2013
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 4 / 2014

Sammalvuoren luontoselvitykset 2011, Ympäristötutkimus Yrjölä

Bergön ja Fridheminkallion luontoselvitys
Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 30.11.2011

Finnoo, luontoselvitys,
2011, Ympäristösuunnittelu Enviro Oy

Perinki, luontoselvitys 2011,
Luontotieto Keiron Oy, 28.11.2011

Latokaskenniityn alueen luontoselvitys, Ympäristösuunnittelu Enviro Oy, 2.12.2011

Espoonväylän-Lugnetin luontoselvitys,
Ymäristösuunnittelu Enviro oy 2.11.2011

Gräsanojan luontoselvitykset,
Ympäristötutkimus Yrjölä Oy 2008

Ruukinrannan luontoselvitykset 2009,
Ympäristötutkimus Yrjölä Oy, Bathouse Oy 2009

Espoonkartanon selvitysalue
Finnsinmäki, Espoonkartanonmäki, Mynttilä
Luontotieto Keiron Oy 2009 

Metsämaa-Odilampi, Espoo, luontoselvitykset 2011,
Ympäristötutkimus Yrjölä Oy

Pakankylän asemakaavamuutoksen luontoselvitys 2011,
Luontotieto Keiron Oy 29.11.2011