Kulttuuriympäristöselvitykset

641300 Kolmperänranta historiaselvitys 310117 (pdf, 18587 Kt)
Backbyn kartanon kulttuuriympäristöselvitys, 2016 (pdf, 16051 Kt)

Kaitaa-Iivisniemi osayleiskaava-alueen kulttuuriympäristöselvitys, 2014 (pdf, 11075 Kt)

Karhusaaren kulttuuriympäristöselvitys ja maisema-analyysi, 2019 (pdf, 48985 Kt) (pdf, 48988 Kt)

Kivenlahden rakennetun ympäristön inventointi, 2019 (pdf, 23098 Kt)

Matinkylän keskeisten alueiden inventointi, arvotus ja kehittämisperiaatteet, 2019 (pdf, 37980 Kt)

Mustalahden kulttuuriympäristöselvitys, 2019 (pdf, 40069Kt)

Olarin keskeisten alueiden inventointi ja arvotus, 2019 (pdf, 44921 Kt)

Otaniemen-Keilaniemen alueen rakennetun ympäristön miljöötyypitys osa I, 2019 (pdf, 26408 Kt)
Otaniemen-Keilaniemen alueen rakennetun ympäristön miljöötyypitys osa II, 2019 (pdf, 45425 Kt)

Soukan keskeisten alueiden inventointi, 2017 (pdf, 16627 Kt)