Friisilän ja Nöykkiön täydennysrakentaminen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
9.2.2016 klo 12.39

Kaupunkisuunnittelukeskus kysyi Friisilän ja Nöykkiön asukkailta kiinnostusta täydennysrakentamiseen. 120 tontinomistajaa tai tontinvuokraajaa Friisilästä ja Nöykkiöstä ilmoittautui mukaan suunnittelemaan

Postikorttikysely lähetettiin pilottialueen 2500 tontinomistajille. 

Hankkeesta kiinnostuneiden suuren määrän vuoksi olemme valinneet pilottikohteet korttelikokonaisuuksien perusteella. Tontteja Friisilästä ja Nöykkiöstä on mukana yhteensä noin 50 kappaletta. Ideoinnissa ja suunnittelussa pyritään varmistamaan, että tulokset ovat mahdollisimman laajasti hyödynnettävissä. Pilottihankkeen tulokset julkaistaan keväällä.

Täydennysrakentamista ideoidaan

Täydennysrakentamista ideoitiin marraskuussa työpajoissa yhdessä Aalto-yliopiston opintojen viimeistelyvaiheessa olevien opiskelijoiden kanssa. Työpajoissa kerättiin ideoita teemoista:

•Friisilän ja Nöykkiön asuinympäristön kehittäminen

•Tonttien täydennysrakentamisen mahdollisuudet

•Friisilän ja Nöykkiön lähiluonnon ja pihojen kehittämismahdollisuudet

Työpajojen ryhmien aiheet löydät täältä Asukastyöpaja Nöykkiö (pptx, 280 Kt) asukastyöpaja Friisilä (pptx, 272 Kt). Työpajoissa  nousivat tärkeimmiksi seuraavat asiat:

Friisilä

Pientalovaltaisuuden ja alueen hengen säilyttäminen

Erilaisten asumisratkaisujen mahdollistaminen

Ikärakenteen sekoittuminen ja eri ikäpolvien samalla tontilla asumisen mahdollistaminen

Yhteisöllisen tilan/keskuksen kehittäminen

Nöykkiö

Yhteisöllisen asumisen mahdollistaminen, samoin kuin useamman sukupolven asuminen samassa pihapiirissä

Tilojen yhteiskäyttö, yhteisöllisyys ja kohtaamispaikat

Viheralueiden kehittäminen (etenkin valaistus)

Katutilan kehitys

Friisilän ja Nöykkiön työpajoissa nostettiin esille myös kaavat ja rakennusmääräykset, joihin toivottiin enemmän joustavuutta. Alustava yhteenveto työpajojen keskusteluista ja taustatietoja pilottialueilta löytyy täältä:

Taustatietoja alueista (pdf, 4 Kt)

Työpajoista saadut kommentit ja mielipiteet (pdf, 29 Kt)

Kartta Friisilä ja Nöykkiö
(pilottialue merkitty keltaisella viivalla).