Finnoolaiset saavat monta viihtyisää lähipuistoa

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
6.4.2020 klo 11.31

Vehreään ja merelliseen Finnooseen on suunnitteilla useita puistoja uuden alueen viihtyisyyttä lisäämään. Tavoitteena luoda selkeät reitit ja paikat virkistäytymiseen alueen luontoarvojen suojelemiseksi.

Aurinkoisena päivänä nuoert aikuiset ja koira puistossa piknikillä.
Finnoolaisille rakennetaan useita viihtyisiä puistoja virkistäytymiseen.

Djupsundsbäckenin alueen puistoja jo suunnitellaan

Djupsundsbäckenin alueelle tulee Djupsundsbäckenin uomaa myötäilevä Syvänsalmenpuisto. Pyöräilybaana kulkee vehreän puiston lävitse. 

”Syvänsalmenpuiston keskeisin toiminto tulee olemaan leikkipuisto, joka sijoittuu uuden Finnoon koulun itäpuolelle. Leikkipaikan suunnittelu on juuri käynnistymässä,” kertoo maisema-arkkitehti Niina Meronen.

Syvänsalmenpuiston eteläpuolella sijaitsevaa Hylkeenpyytäjänpuistoa jo suunnitellaan.  

”Metsäisen kosteaan ja luonnontilaiseen puistoon rakennetaan kivituhkapintainen raitti kevyen liikenteen yhteyksiä parantamaan”, Meronen kertoo. 

Finnoonpuistot opaskartalla.
Vehreään ja merelliseen Finnooseen on suunnitteilla useita puistoja.

Liito-oravayhteyksien vuoksi puistoon jätetään koskemattomia alueita.

Finnoon eteläosaan on kaavailtu palveluiltaan monipuolista asukaspuistoa, mutta Finnoonsataman osayleiskaavan laatiminen siellä on vielä kesken.

Myös Rusthollinrinteen alueella asemakaavoitus on kesken, mutta Finnoon osayleiskaavassa sinne on edellytetty noin puolentoista hehtaarin puistoalueen rakentamista, mikä mahdollistaa monipuolisen korttelipuiston toteuttamisen alueelle. Kaavan laatimista tukeva lähiympäristösuunnittelu on meneillään.

Etuniemenpuistoon viljelyä, leikkiä ja liikuntaa

Finnoon keskuksen asemakaava-alueelle rakentuvasta uudesta Etuniemenpuistosta tulee maisema-arkkitehti Merosen mukaan toiminnollisesti monipuolisin puisto Finnoossa. Asemakaavassa sinne on luonnosteltu viljelypalstoja sekä leikki- ja lähiliikuntapaikkoja. Varsinaisen puistosuunnitelman laatimisen aikataulu on vielä avoin. Alueelle on tulossa myös koirapuisto, Finnoonkartanon koira-aitaus, joka on tavoitteena toteuttaa viiden vuoden sisällä. 

Finnovikenin kosteikon ympäristön puistosuunnittelu käynnistyy arviolta vuonna 2021 kosteikon maisemanhoito- ja käyttösuunnitelman pohjalta. Puistosuunnitelma tehdään luontoarvoja säästäen, erityisesti ulkoilu- ja virkistyskäyttöä painottaen. Tavoitteena on reittiverkoston ja luontopolkujen kehittäminen.

Finnoon puistosuunnittelua ja materiaalivalintoja ohjaa Finnoon designkäsikirja, joka sitoo eri aikoina toteutettavat hankkeet saman sateenvarjon alle ja luo yhtenäistä ja tunnistettavaa ilmettä alueelle.

Finnoo tehdään parhaista paloista

Finnoo on meren, metron ja luonnon äärelle nouseva 17 000 asukkaan kaupunginosa. Metroaseman ympärille nousee korkea keskusta, ja rakentamista ohjaavat Espoon kaupungin asettamat energiatehokkuuskriteerit. Ensimmäisten asuintalojen rakentaminen alkaa kevään 2020 aikana.

Lue tarkemmin uudesta Finnoon meri- ja metrokaupunginosasta.