Finnoo kätkee sisälleen palan aitoa luontoa

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
29.5.2020 klo 15.10

Finnoon uusi asuinalue on ainulaatuinen, sillä siellä yhdistyvät Espoon parhaat palat - meri, metro, luonto, ekologisuus ja moderni kaupunki. Monien mielestä paloista paras on luonto. Finnoossa sijaitseva Finnoviken on arvokas ja erityinen luontokohde koko Suomen mittakaavassa. Alueen luontopolut ja lintutornit ovat suosittuja vapaa-ajan retkikohteita kaikille luonnonystäville.

Ihmisiä lintutornilla.
Lintutornilta pääsee katsomaan lintuja läheltä.

Finnovikenin kosteikko muodostuu vesialtaasta ja sitä ympäröivästä luhdasta. Vesiallas on kauan sitten erotettu merenlahdesta maapenkereellä. Nykyisin matalassa altaassa on ruovikkoa ja avointa vesipintaa, mikä tekee altaasta ihanteellisen lintukosteikon.  Finnovikenin kosteikon reunoilla on kaupunkimetsiä ja alueen poikki virtaa kaksi puroa: Finnobäcken ja Djupsundsbäcken. Ravinteikas maaperä ja luonnonympäristö on suotuisa elinympäristö kasvillisuudelle, erilaisille hyönteisille ja linnuille.

Luontoarvoja kunnioittaen

Finnovikenin luontoarvot on tunnustettu ja ne huomioidaan alueen kehittyessä. Finnoon linnustollisesti arvokas alue päätettiin suojella uusien yleis- ja asemakaavamerkintöjen sekä määräysten avulla, kun kaupunki valitsi Finnoon yhdeksi tulevaksi metrokeskukseksi ja kehitettäväksi kaupunginosaksi. Linnustollisesti arvokkaalle alueelle on laadittu hoito- ja käyttösuunnitelma, joka suojelee alueen luonto- ja lintuarvoja ympäröivän kaupunkirakenteen tiivistyessä.

Finnovikenin altaan kasvillisuus on pääasiassa järviruokoa ja osmankäämiä. Vesialtaassa kasvaa hentokarvalehteä, joka on ravintokasvi monelle vesilinnulle.  Altaassa ei ole kaloja, mikä on hyvä asia vesilinnunpoikasille, joita hauet voisivat syödä. Kasvien lisäksi altaan linnut syövät hyönteisiä.

Kyhmyjoutsen pesässä.

Naurusta sen tuntee

Finnovikenissä on Suomen toiseksi suurin naurulokkiyhdyskunta. Naurulokit eivät ehkä äänensä puolesta ole suosituimpia naapureita, mutta niiden läsnäolo alueella on tärkeää, sillä naurulokit suojelevat muiden lintujen pesintää.

Lokit Finnovikenissä.

Uhanalaiset lajit, kuten mustakurkku-uikku sekä harmaa- ja lapasorsa viihtyvät kosteikolla ja onnistuvat kasvattamaan poikasiaan altaalla naurulokkien häätäessä petoja pois.  Altaalla lukuisana pesivä punasotka on yksi nopeimmin uhanalaistuvista vesilinnuistamme. Ruovikossa äänekkäästi laulava ruokokerttunen on Finnovikenissä toiseksi yleisin pesimälintu naurulokin jälkeen.

Viitasammakko.

Lintujen lisäksi alueella elää paljon muita harvinaisia eläimiä ja hyönteisiä. EU-direktiivillä rauhoitettuja ja suojeltuja ovat liito-orava, viitasammakko, pohjanlepakko sekä vesi- ja viiksisiippa. Hyönteisistä merkittävimpiä ovat rauhoitettu eteläntytönkorento ja Suomessa hyvin harvinainen muurahaislaji luhtaviholainen. Lisäksi kovakuoriaisiin kuuluvat harvinainen hämeensiemenkiitäjäinen ja vaarantuneeksi luokiteltu pyörö-juovakirppa viihtyvät alueella.

Muurahaiset oksalla.

Kuvat: Jukka Ranta

Lue tarkemmin uudesta Finnoon meri- ja metrokaupunginosasta.