Espoossa rakennetaan vilkkaasti – rakennuslupia haettu ennätysmäärä

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
8.9.2020 klo 11.15

Epävarmasta tilanteesta huolimatta rakentaminen on jatkunut Espoossa vilkkaana. Asuntoja rakennetaan edelleen kiivaaseen tahtiin, mikä näkyy uudisrakennuksille myönnettyjen rakennuslupien suurena määränä.

Espoossa aloitettiin tammi–elokuussa 3617 uuden asunnon rakentaminen. Rakennuslupia on samassa ajassa myönnetty 3304 asunnolle. Asuntoja valmistui samassa ajassa 1999. Espoon asuntotuotantotavoite on noin 3300 asuntoa vuodessa. Vuoden 2020 alussa oli rakenteilla 1799 rakennusta ja 5531 uutta asuntoa.

Kerrostaloasuntojen lupahakemuksia on jätetty edellisten vuosien tahtiin; pientalojen lupahakemusten määrä on kasvanut 10 prosenttia kolmeen edelliseen vuoteen verrattuna. Koulujen ja päiväkotien rakennuslupia on alkuvuonna haettu ja myönnetty ennätykselliset 13 kappaletta.

Ilmakuva pientaloista.
Perusmäessä rakennetaan pientaloja entistä enemmän.

”Kaavoituksen onnistuminen, metron rakentaminen ja vetovoimaisten aluekeskusten tiivistäminen sekä pientalotonttien tarjonta ovat avittaneet Espoon rakentamisen jatkumista vahvana suhdannetilanteesta huolimatta. Rakentamisen suurin volyymi keskittyykin raideliikenteen asemien läheisyyteen”, toteaa Espoon rakennusvalvontajohtaja Pasi Timo.

Raidehankkeet etenevät täyttä vauhtia

Sekä Raide-Jokerin että metron kakkosvaiheen rakentaminen ovat täydessä vauhdissa. Elokuun lopussa Keilaniemestä Itäkeskukseen ulottuvan pikaraitiotien rakennustöistä valmiina oli 32 prosenttia. Raide-Jokeri aloittaa liikennöintinsä kesällä 2024. Länsimetron jatkeen rakentamisessa Matinkylän ja Kivenlahden välille on päästy jo 70 prosentin valmiusasteeseen. Metrorata on kokonaisuudessaan valmis vuonna 2023.

Raide-Jokerin työmaa-alue Leppävaarassa.
Raide-Jokerin rakentaminen etenee suunnitelmien mukaisesti.

Myös muut Espoon infrarakentamisen hankkeet etenevät suunnitelmien mukaan. Suurimpia ajankohtaisia hankkeita ovat esimerkiksi Hatsinanpuiston kaavamuutoksen edellyttämä katurakentaminen Perkkaalla, Kauklahdenväylän perusparantamiseen liittyvät työt Hansatien kohdalla, Kirkkojärventien parantaminen sekä Kallvik I -kaava-alueen katurakentaminen.

Kuntien ja valtion välille solmitun uuden maankäytön, liikenteen ja asumisen (MAL) sopimuksen myötä pääsee myös Espoon kaupunkiradan suunnittelu kunnolla käynnistymään. Valtion päätös osallistua kaupunkiradan toteuttamisen kustannuksiin edistää merkittävästi Espoon viiden kaupunkikeskuksen kestävää kehittämistä.

Espoo investoi uusiin kouluihin ja päiväkoteihin

Myös uusia kouluja ja päiväkoteja rakennetaan voimakkaasti eri puolilla Espoota. Suurimpia käynnissä olevia rakennushankkeita ovat muun muassa Monikon koulukeskus, Jousenkaaren koulu sekä Kungsgårdsskolan och daghem.

Näiden lisäksi rakennetaan paraikaa Pohjois-Tapiolan, Perkkaan ja Nauriskasken kouluja, joiden on määrä valmistua syyslukukauden 2022 alkuun mennessä. Lisäksi vuonna 2021 aloitetaan Kuitinmäen koulun, Nöykkiönniityn päiväkodin sekä Kilon koulun ja päiväkodin rakentaminen. Nämä hankkeet ovat osa ohjelmaa, jossa Espoon kaupunki toteuttaa kouluja ja päiväkoteja pitkillä ylläpitosopimuksilla yksityisen palveluntuottajan kanssa.

Kuvat: Olli Urpela

Lisää aiheesta: Espoo on edelläkävijä uusien koulujen ja päiväkotien hankinnassa

Myönnettyjen rakennuslupien alueellinen jakautuminen 2019.jpg
Myönnettyjen rakennuslupien alueellinen jakautuminen 2019.