Espoo kehittyy - seuraa ja osallistu

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
17.3.2020 klo 17.21

Espoon kaupunkisuunnittelukeskus kehittää kotikaupunkiamme kaavoituksen ja liikennesuunnittelun keinoin. Tärkeä osa työtämme on kuulla asukkaita ja muita osallisia. Tiedotamme kaavahankkeista ja tapaamme espoolaisia monin eri tavoin.  
Nainen ja mies tietokoneen ääressä. Taustalla pien- ja kerrostaloja.Espoo kasvaa ja muuttuu. Seuraamalla kaavoitusta tiedät, mitä omalla lähialueellasi on vireillä.  

Ajankohtaiset kaavahankkeet 

Vuoden alussa julkaisemme kaavoituskatsauksen, jossa listaamme vuoden merkittävimmät kaavahankkeet ja kerromme ajankohtaisista maankäytön ja liikenteen kysymyksistä. Tutustu vuoden 2020 kaavoituskatsaukseen.

Lisäksi kaavoja voi tulla vireille kesken vuoden, joko maanomistajien tai kaupungin aloitteesta.   

Kaikki kaavahankkeet löytyvät espoo.fi-sivustolta. Jokaisella hankkeella on omat sivut, joilla on ajankohtainen tieto hankkeesta ja sen ­yhteyshenkilöistä sekä osallistumismahdollisuuksista ja päätöksenteosta.   

Kaavahankkeita voi tutkia myös Espoon karttapalvelun kautta. Voit lähentää karttaa omaan lähiympäristöösi. Klikkaamalla karttaan merkittyä aluetta pääset siirtymään kaavahankkeen verkkosivuille.   

Osallistuminen 

Kaavoitustyöstä kerrotaan osallisille ja kuullaan heidän näkemyksiään. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan osallisia ovat maanomistajat, asukkaat ja muut, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Riippuu kaavan laajuudesta ja merkittävyydestä, miten laajasti tiedotamme siitä.   

Tärkeimpiä vaikuttamisen paikkoja ovat valmistelu- ja ehdotusvaihe. Kaava on julkisesti nähtävillä kaavahankkeen verkkosivuilla 30 tai joissakin tapauksissa 14 päivää. Silloin osalliset voivat jättää virallisen mielipiteen tai muistutuksen.   

Aineistoon voi käydä tutustumassa myös Teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelussa Otaniemessä ja Espoon asiointipisteissä. Siellä on käytettävissä tietokone ja saatavilla apua sen käytössä.
   

Lue lisää asemakaavaprosessista 

Lue lisää yleiskaavaprosessista 

Kuulutukset ja kirjeet 

Kun valmisteluaineistoa tulee nähtäville tai päätöksenteko etenee, julkaistaan kuulutus kaupungin verkkosivuilla. Lisäksi kuulutus julkaistaan Länsiväylässä ja Hufvudstadbladetissa silloin, kun asemakaavan valmisteluvaihe tai yleiskaava tulee nähtäville.    

Lähetämme asemakaavan nähtävilläolosta tiedotekirjeen osallisille, joita ovat vähintään maanomistaja ja lähinaapurit. Paikalliset asukasyhdistykset ja asukasfoorumi saavat tiedotekirjeen sähköpostitse, jos ajantasainen osoite on tiedossamme tai löydettävissä verkosta. Kuulutuksissa ja tiedotekirjeissä kerrotaan myös mahdollisista asukastilaisuuksista.  

Kaavakuulutukset

Asukastilaisuudet 

Järjestämme asukastilaisuuksia kaavoista, jotka kiinnostavat alueella muitakin kuin aivan lähinaapureita. Tapaamme asukkaita esimerkiksi keskustelutilaisuuksissa, työpajoissa ja kaavakävelyillä, joilla arvioidaan aluetta yhdessä. Viime vuonna toteutimme 25 tilaisuutta, joihin osallistui noin 800 espoolaista.   

Lähetämme kutsun tilaisuuksiin sähköpostitse asukasyhdistyksille ja -foorumeille. Espoon Kaupunginosayhdistysten Liiton EKYL:in jäsenille tiedotamme EKYL:in toimiston kautta. Kutsu tulee myös nuorisovaltuustolle, vanhusneuvostolle, vammaisneuvostolle ja monikulttuuriasiain neuvottelukunnalle sekä Asukkaiden Espoolle. Mainostamme tilaisuuksia espoo.fi-sivuston tapahtumapalstalla ja Espoon somekanavissa:

Facebook: Espoo-Esbo

Twitter: @EspooEsbo

Länsiväylä julkaisee tiedon tilaisuuksista Menoinfossaan harkintansa mukaan. 

Yhteystiedot 

Jos sinulla on kysymyksiä alueesi kaavoitukseen tai tiettyyn kaavahankkeeseen liittyen, voit olla yhteydessä aluearkkitehtiin tai kaavan yhteyshenkilöön. Yhteystiedot löytyvät jokaisen kaavahankkeen sivulta sekä kootusti yleiskaavoituksen ja asemakaavoituksen sivuilta.    

Yleiskaavoituksen yhteystiedot

Olethan yhteydessä meihin, jos jokin viestintään ja osallistumiseen liittyvä asia askarruttaa mieltäsi.  

Yhteistyöterveisin, 

Palvelupäällikkö Heli-Maija Nevala, 040 504 8418

Vuorovaikutussuunnittelija Anna Suihko, 046 877 2984 

Projektikoordinaattori Mervi Romppanen, 050 524 6026